m2013/12★13
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Rettelse
Kommentarartikkel
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Medisin og kunst
Medisinsk historie
Personlige opplevelser
Språkspalten
Tidligere i tidsskriftet
Kuriosa
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media