Anne Hege Aamodt Om forfatteren
Artikkel

Opptil halvparten av dem som innlegges med spørsmål om hjerneslag, har helt andre diagnoser (1). For å kunne avklare diagnosen er både anamnese og nevrologisk undersøkelse nødvendig i tillegg til radiologiske undersøkelser. Med den kliniske undersøkelsen sorteres ofte andre diagnoser raskt ut, men CT/MR er nødvendig for å skille infarkt fra blødning. I en del tilfeller er også blodprøver nødvendig før beslutning om behandling kan tas. Den største utfordringen er at dette må foregå svært raskt for at man skal kunne gi effektiv behandling. Ved akutt hjerneinfarkt er intravenøs trombolytisk behandling foreløpig eneste godkjente reperfusjonsbehandling. Tidsvinduet er 4,5 timer, og effekten avtar dramatisk i løpet av dette tidsvinduet. Kai Ivar Müller og medarbeidere gir en grundig og ryddig gjennomgang av sykehistorien til en pasient med tilsynelatende vanlige slagsymptomer, men som viste seg å ha en sjelden tilstand som krever rask avklaring og behandling – spinalt epiduralt hematom. I artikkelen problematiseres dilemmaet med å gjøre diagnostikken presis nok, men allikevel iverksette adekvat behandling tidsnok.

Spinalt epiduralt hematom er en blodansamling i epiduralrommet som kan gi mekanisk kompresjon mot medulla spinalis med myelopati. Tidlig diagnostikk og rask kirurgisk behandling med dekompresjon av hematomet bedrer sjansene for godt resultat (2 – 4). Tilstanden forekommer sjelden og opptrer hyppigst spontant, men kan også komme etter traume, fysisk aktivitet, kirurgisk inngrep, spinalpunksjon, spinal kiropraktorbehandling, ved koagulasjonsforstyrrelser og ved vaskulære malformasjoner (2, 5). Debutsymptomene er typisk akutte og uttalte smerter i nakke (coup de poignard) med eller uten utstråling til ekstremitetene. Smertene etterfølges av nevrologiske utfall med paraparese eller tetraparese, sjeldnere hemiparese (6), Brown-Séquard-liknende bilde (7) eller spinalis anterior-syndrom. L’Hermittes tegn kan være en nyttig ledetråd (6).

Müller og medarbeidere drøfter godt de potensielle fallgruvene i utredningen av pasienter med akutte nevrologiske symptomer som likner på hjerneslag. Forfatterne gir en åpen og systematisk gjennomgang av hvordan de kom frem til diagnosen og deretter fikk iverksatt rask kirurgisk behandling hos denne pasienten med spinalt epiduralt hematom. Nakkesmerter, alternerende hemiparese og tetraparese, samt fravær av hjernenerveutfall var viktige ledetråder for å finne frem til lesjonen cervikotorakalt, men bildeundersøkelser var nødvendig for å komme frem til sikker diagnose (8). Klinikere som driver med intravenøs trombolytisk behandling ved akutt hjerneslag bør kjenne til denne tilstanden som kontraindikasjon mot slik behandling.

Anbefalte artikler