– Vi utgjør en forskjell

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Vi skal fortsatt bidra med løsningene for en bedre helsetjeneste. Gode rammevilkår for utøvelse av legeyrket er langt fra bare en kjerneoppgave for Legeforeningen, men en forutsetning for all god pasientbehandling, sier Hege Gjessing som nå tar fatt på sin andre periode som president i Legeforeningen.

Legeforeningen er i en unik posisjon til å kunne belyse, opplyse og fortelle, sier Hege Gjessing. Her tar hun imot applausen etter å ha blitt gjenvalgt som president. Foto Stein Runar Østigaard

– Tiden har gått fort. Det har vært nok av oppgaver og utfordringer å takle fortløpende i perioden, og vervet gir meg unike muligheter til å vokse.

Ikke minst har den første presidentperioden handlet om mennesker. Menneskene hun har møtt i lokalforeningene, i sykehus, i debatter og seminarer, i media og i og utenfor møterom. En ting som slår Gjessing er det utrettelige engasjementet blant de tillitsvalgte, lidenskapen for å sette god helse på dagsordenen.

Gjennomslag og nyansering

En av de første og største oppgavene Gjessing stod overfor som president var innføringen av ny fastlegeforskrift.

– Forskriften kom med voldsomt trykk og tok mye tid det første året. Jeg er godt fornøyd med at vi fikk belyst og opplyst om utfordringene på en tydelig og god måte. Det var helt avgjørende for at forskriften ble vesentlig endret slik at vi kunne støtte den.

Den krevende situasjonen som Sykehus-Norge står i har blitt et stadig viktigere tema. Her har det også vært viktig å dokumentere et mer realistisk bilde av hvor mye penger Norge faktisk bruker på helse.

– Mange har fortalt meg hvor viktig det er at Legeforeningen har nyansert myndighetenes skjeve fremstilling om at Norge «pøser penger inn i helsetjenesten», at vi bruker mest i verden, men leverer for dårlig og at det derfor er helt nødvendig «å få mer helse ut av hver krone». Min vurdering er at denne argumentasjonen ikke holder.

Folkehelseengasjement

Et annet viktig område hun er personlig stolt over å ha bidratt til er forebygging og folkehelse. I en tid der folkehelse blir sett på som et politisk «mykt» tema, mener hun det er viktig å huske på at folkehelse, globalt sett, ofte er en hard realitet.

– Som et rikt land påhviler det Norge et internasjonalt så vel som et nasjonalt ansvar. Det handler om å investere i helsen til fremtidige generasjoner. Norge har alle forutsetningene for å ligge i front og for å utvikle løsninger som resten av verden kan dra nytte av.

Veien videre

Da Gjessing stilte som president var et av målene hennes å gjøre Legeforeningen til en mer offensiv og fremtidsrettet forening. Til tross for at to år er kort tid, mener hun at målet langt på vei er nådd, men at jobben ikke er ferdig. Legeforeningen vil opprettholde trykket for å få gjennomslag for sin politikk.

– En sak som fortsatt er svært viktig er dagens sykehussituasjon. Det vil vi jobbe mye med fremover. I tillegg trengs det flere fastleger. Det har stor betydning for legevaktene, for samhandlingsreformen og for sykehjemmene rundt om i landet. Vi må også fortsette å presse på for å få flere faste stillinger for sykehusleger.

Legeforeningens samfunnsrolle

Men målet er ikke bare økt synlighet, like viktig er måten man er synlig på. Gjessing er opptatt av at Legeforeningen skal kjennetegnes av kvalitet, kompetanse og konsistens. At alle innspill og bidrag til den offentlige debatten, enten det er faglig eller politisk, er kvalitetssikret gjennom medlemmene og foreningen som helhet.

– Legeforeningen er i en unik posisjon til å kunne belyse, opplyse og fortelle. Våre medlemmer gir oss daglig tilbakemeldinger om situasjonen for pasienter og leger i hele Norge. Det er medlemmene som gjør at Legeforeningen hele tiden har fingeren på pulsen. De fanger raskt opp signaler og vet mye om hvordan situasjonen der ute faktisk er.

Hun synes derfor det er unødvendig at det blir brukt energi på å forsøke å redusere legenes påvirkningskraft. Dette er et svært uheldig utgangspunkt dersom intensjonen er å få til et bedre samarbeid mellom aktørene i helsevesenet.

– Dette er et helt feil fokus. Bruk heller energien på å utvikle gode rammevilkår som gjør at kompetansen legene besitter kommer befolkningen til gode på en best mulig måte. Vårt felles utgangspunkt og ufravikelige prinsipp må alltid være at vi setter pasientens behov først.

Variasjonens drivkraft

– Det beste med denne jobben er den store variasjonen og at det hele tiden er noe å strekke seg etter. Jobben blir jo aldri ferdig, det kommer alltid noe nytt. Ingen arbeidsdag er lik eller kjedelig.

– Og selv om arbeidsdagene ofte blir lange og materialet jeg jobber med tungt og komplekst, er engasjementet og humøret som finnes der ute blant de tillitsvalgte og blant de ansatte i Legenes hus, en enorm inspirerende drivkraft, forteller Hege Gjessing.

Anbefalte artikler