Bærekraft og miljøhensyn i Tidsskriftet 

Bærekraft er en sentral del av Tidsskriftets strategi. Her er noe av det vi gjør for å øke satsningen og for å få til et mer fremtidsrettet og bærekraftig tidsskrift. 

Organisering 

Tidsskriftet eies av Den norske legeforening. Legeforeningen har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2014. Det innebærer årlig rapportering på flere områder, deriblant avfallshåndtering, energibruk, utslipp og arbeidsmiljø. Ansatte i sekretariatet oppfordres til å begrense antall utskrifter og å begrense bruk av engangsprodukter.

Tidsskriftet skrev i 2022 under på FNs opprop for utgivere, SDG Publishers Compact. Med dette forplikter vi oss til å publisere et tidsskrift som informerer, utvikler og inspirerer til handling for å nå FNs bærekraftsmål. Tidsskriftet fokuserer særlig på mål 3 (god helse og livskvalitet), mål 4 (god utdanning) og mål 12 (ansvarlig forbruk og produksjon).

Papirutgaven 

Tidsskriftet gis ut på papir 18 ganger i året og har et opplag på 32 830 (per april 2023). Trykkeriet vi bruker, Aksell, er Miljøfyrtårnsertifisert. I tillegg er de sertifisert i tråd med kravene til miljømerket Svanen og oppfyller dermed Nordisk Miljømerkings krav til blant annet papirkvalitet, bruk av kjemikalier, løsemidler og fargestoffer.  Aksell er også medlem av Grønt Punkt.  
Tidsskriftet trykkes på papir sertifisert av FSC (Forest Stewardship Council - Forests For All Forever) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), og utgaven merkes med miljømerket Svanen. Tidsskriftet trykkes i Norge. Papirutgaven skal sorteres som papiravfall. 

Aksell adresserer og pakker papirutgaven for oss. I de tilfellene vi sender ut bilag sammen med utgaven, blir Tidsskriftet pakket i biofilmen Bioska. Dette gjelder også eksemplarene vi sender til utlandet. Biofilmen er 100 % biologisk nedbrytbar og skal sorteres som matavfall. Bioska produseres 100 % CO2-nøytralt og miljøvennlig med kun vind og vannkraft, og tilfører ikke naturen mikroplast.

Produksjon, trykking, adressering, pakking og distribusjon gjøres av leverandører som ligger i kort avstand til hverandre her i Norge. Tidsskriftet sampakkes dessuten med andre utgivelser fra blant annet Fagpressen. Mer effektiv pakking og korte avstander er mindre belastende for miljøet. Det er Posten Norge som distribuerer Tidsskriftet. 

Nettsidene 

Tidsskriftet.no drives på servere i Strasbourg-datasenteret til OVH Cloud, Europas største netthotell-leverandør. OVH Cloud har arbeidet målrettet for å redusere strømbruket sitt og har utviklet en egen type teknikk for å kjøle serverne med vann i stedet for luft. Dette gjør at de ligger i verdenstoppen innen energieffektiv serverdrift, med en såkalt Power Usage Effectiveness (PUE) på 1,09. 

Møte- og reisevirksomhet 

Miljøhensyn tas med i vurderingen når vi avgjør om vi skal delta på møter og arrangementer. Vi oppfordrer alle som deltar på våre møter til å ta miljøvennlige valg av transport der det er mulig. Vi legger i størst mulig grad opp til hybride møter der man også kan delta digitalt.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media