Bærekraft og miljøhensyn i Tidsskriftet 

Bærekraft er en sentral del av Tidsskriftets strategi. Her er noe av det vi gjør for å bidra til en grønnere framtid. 

Organisering 

Tidsskriftet eies av Den norske legeforening. Legeforeningen har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2013. Med det følger en del forpliktelser og krav. Ansatte i sekretariatet oppfordres blant annet til å begrense antall utskrifter og å begrense bruk av engangsprodukter. I Legenes hus brukes vanligvis ikke engangsprodukter som kopper, glass og tallerkener. Dersom det må brukes, skal det være laget av biologisk nedbrytbare materialer og sorteres som matavfall. 

Papirutgaven 

Tidsskriftet gis ut på papir 18 ganger i året og har et opplag på 32 820 (per oktober 2022). Trykkeriet vi bruker, Aksell, er Miljøfyrtårnsertifisert. I tillegg er de sertifisert i tråd med kravene til miljømerket Svanen og oppfyller dermed Nordisk Miljømerkings krav til blant annet papirkvalitet, bruk av kjemikalier, løsemidler og fargestoffer.  Aksell er også medlem av Grønt Punkt.  
Tidsskriftet trykkes på papir sertifisert av FSC (Forest Stewardship Council - Forests For All Forever) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Papirutgaven skal sorteres som papiravfall. 

Akershus Reklame Team AS adresserer og pakker papirutgaven for oss. I de tilfellene vi sender ut bilag sammen med utgaven, blir Tidsskriftet pakket i biofilmen Bioska 501. Dette gjelder også eksemplarene vi sender til utlandet. Biofilmen er 100 % biologisk nedbrytbar og skal sorteres som matavfall. 

Produksjon, trykking, adressering, pakking og distribusjon gjøres av leverandører som ligger i kort avstand til hverandre her i Norge. Tidsskriftet sampakkes dessuten med andre utgivelser fra Fagpressen. Mer effektiv pakking og korte avstander er mindre belastende for miljøet. Det er Posten Norge som distribuerer Tidsskriftet. 

Nettsidene 

Tidsskriftet.no drives på servere i Strasbourg-datasenteret til OVH Cloud, Europas største netthotell-leverandør. OVH Cloud har arbeidet målrettet for å redusere strømbruket sitt og har utviklet en egen type teknikk for å kjøle serverne med vann i stedet for luft. Dette gjør at de ligger i verdenstoppen innen energieffektiv serverdrift, med en såkalt Power Usage Effectiveness (PUE) på 1,09. 

Møte- og reisevirksomhet 

Miljøhensyn tas med i vurderingen når vi avgjør om vi skal delta på møter og arrangementer. Vi oppfordrer alle som deltar på våre møter til å ta miljøvennlige valg av transport der det er mulig. Vi legger i størst mulig grad opp til hybride møter der man også kan delta digitalt.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media