Gjensyn med klassiker om eksistensiell psykoterapi

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Yalom, Irvin D.

Eksistensiell psykoterapi

618 s. Oslo: Arneberg forlag, 2011. Pris NOK 399

ISBN 978-82-8220-015-8

Da den amerikanske psykiateren Irvin Yalom i 1980 utga sin store bok om eksistensiell psykoterapi, ga han et viktig supplement til den da rådende psykoanalytiske forståelse av det hjelpesøkende menneske. Yalom pekte på at Freuds psykodynamiske teori om at mennesket rommer motstridende krefter som kan resultere i psykopatologi, ikke dekker de eksistensielle dynamiske konfliktene som også kan utløse psykopatologi og uheldig mestring, dvs. hvert enkelt menneskes konfrontasjon med fire kjensgjerninger i tilværelsen: døden, frihet og ansvar for eget liv, isolasjonen («den djupa obotliga ensamheten») og meningsløsheten. Det er det filosofiske, empiriske og kliniske grunnlag for å la de eksistensielle utfordringene stå sentralt i dynamisk psykoterapi, som denne omfattende boka handler om.

Forfatteren spenner fra omtale av Heidegger og Sartre, til hans læremestere Rollo May, Victor Frankel og kollega Fritz Perls blant andre. Boka kan også leses som en slags faghistorie om det vell av psykoterapeutiske retninger som sprang ut i California på 1970 – 80 tallet, og som mange hevdet å være eksistensielle. Yalom diskuterer disse meget kritisk. Det samme gjør han med enkelte av Freuds postulater, noe som gir et interessant innblikk i den psykoanalytiske og eksistensielle diskursen på 1970 tallet.

Styrken i boka er utvilsomt forfatterens evne til å fortelle spennende, relevant og illustrerende kasuistikker hvor det å fokusere på eksistensielle spørsmål virker gunstig på pasienten. Mange eksempler er kreftpasienter og pasienter i ekteskapskrise. Dette er ikke noen «kokebok» i å drive eksistensiell terapi, men enhver terapeut, uansett skole, kan finne klinisk stoff til ettertanke. De eksistensielle spørsmål gjelder jo også hver og en av oss som er på terapeutsiden, og teksten stimulerer sannelig å reflektere over eget liv. Det kan gjøre det verdt å lese gjennom denne 618 siders murstein som ellers har litt «gammelmodig» faglig preg (1960 – 80 tallet) og er litt for ordrik og litt for omstendelig når det gjelder å referere en heller tynn forskningslitteratur. For kolleger som praktiserer eller utdanner seg til psykoterapeuter, er vel dette en av de bøker som man før eller siden bør ha lest. Da vil du også én gang til måtte prøve å svare på: Hvor er jeg, hvor skal jeg, hva gjør jeg ut av livet mitt?

Anbefalte artikler