Orkidéprisen 2013 til Amund Gulsvik

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

LVS’ leder Kirsti Ytrehus overrekker Orkidéprisen til Amund Gulsvik. Foto Rune Jakobsen, LVS-nytt

Amund Gulsvik (f. 1941) ble årets vinner av Orkidéprisen.

Orkidéprisen deles ut av Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) til personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesse for leger i vitenskapelige stillinger innen medisin i Norge. Prisen er på 10 000 kroner samt et grafisk blad av kunstneren Harald Kryvi.

Gulsvik tok medisinsk embetseksamen i Zürich i Sveits i 1967 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1977, i hjertesykdommer i 1977 og i lungesykdommer i 1978. Doktorgraden tok han i 1979.

Amund Gulsvik har ivaretatt mange viktige oppgaver for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger både regionalt og sentralt. I tillegg har han innehatt en rekke verv for Legeforeningen og vært en internasjonal kapasitet innenfor sitt fagfelt.

Han tok i 2005 initiativ til levekårsundersøkelsen blant LVS- medlemmene. Resultatene ble publisert i en serie artikler i Tidsskrift for Den norske legeforening og har dannet et viktig bakteppe for tillitsvalgtarbeidet med lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene de senere år.

Gulsvik har vært leder av Akademikerne ved Universitetet i Bergen og fast medlem av Forhandlingsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen.

Han har også vært medlem av Forskningsutvalget i Den norske legeforening og medlem av Legeforeningens samarbeidsgruppe for forskning, et utvalg opprettet av Hege Gjessing, med representasjon fra Yngre Legers Forening, Overlegeforeningen og Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger.

Av andre faglige verv kan nevnes at han har vært sekretær for Norsk forening for lungemedisin, leder av Legeforeningens spesialitetskomité for lungesykdommer og leder av Den norske legeforenings arbeidsgruppe for diagnostikk og behandling av kronisk-obstruktiv lungesykdom (kols).

Foruten sin mangeårige store innsats for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger har Amund Gulsvik også en imponerende vitenskapelig og faglig merittliste. Kort kan nevnes at han er professor i lungesykdommer og har hatt stor betydning for den vitenskapelige utvikling av lungemedisinfaget i Norge med hovedvekt på kolsepidemiologi. Han var også helt sentral i oppbyggingen av den moderne lungeavdelingen som vi i dag kjenner ved Haukeland universitetssykehus.

Anbefalte artikler