Nok en «kokebok» i akuttmedisin

Guttorm Brattebø Om forfatteren
Artikkel

Moulton, Chris

Yates, David

Emergency medicine

Lecture notes. 4. utg. 446 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 30

ISBN 978-1-4443-3666-5

Markedet for bøker som påstås å gi en bred og god presentasjon i ulike fag, er umettelig. Medisinstudenter spør også ofte om det ikke finnes litt mindre omfattende alternativer når de store «basisverkene» dukker opp på pensumlistene. Man kan jo godt forstå at studentene foretrekker lærebøker som er mulig å ta med seg i skolesekken uten å få belastningsskader.

Derfor er det kanskje ikke underlig at vi nesten «oversvømmes» av ulike lærebøker som skal gi den nødvendige oversikten. Imidlertid er det slik at det er betydelig vanskeligere å skrive en kort, konsis og god lærebok enn en «bibel» der alt mulig som kan tenkes å høre inn under fagfeltet, tas med.

Denne boken er fjerde utgave av en samling «forelesningsnotater» i det faget man i Storbritannia kaller akuttmedisin. Forfatterne sikter seg inn på medisinstudenter og unge leger, og det er kanskje derfor boken omfatter alt fra diagram med basalmedisinske formler og kjemiske strukturer, via korte patofysiologiske beskrivelser, til lister over diagnostiske kriterier og behandlingsforslag. Slik sett er undertittelen, om at leseren kan forvente seg notater, dekkende.

På den annen side er det tiltalende at man finner mange relevante kapitler med utgangspunkt i vanlige problemstillinger, f.eks. akutte buksmerter. Det er mange lister, tabeller og figurer, men jevnt over er teksten forholdsvis omfattende. Anmelderen fant ingen skrivefeil, men noen kryssreferanser var feil.

Layouten er grei og likner for øvrig moderne lærebøker der man på nesten hver eneste side finner tekstbokser med «nøkkelinformasjon».

I likhet med mange av dagens fagbøker har denne utgaven også en hjemmeside på Internett med både kontrollspørsmål og reklame for de andre bøkene i denne serien. I britisk tradisjon er spørsmålene av typen «multiple choice», og noen vil nok hevde at verdien av slike spørsmål er noe begrenset. Når man svarer rett, får man en kort begrunnelse for hvorfor dette svaret er korrekt.

Selv om man enkelte steder refererer til retningslinjer, er det et savn at kapitlene mangler referanser til artikler og nettressurser. Man må jo anta at teksten baserer seg på mer enn forfatternes egne personlige erfaringer.

Da første utgave forelå for knapt 30 år siden, savnet nok medisinstudenter og unge leger en bok som kunne dekke det store spennet som akuttmedisinen i britiske akuttmottak representerte. Siden den tid har det kommer mange andre lærebøker på markedet. For norske forhold finnes det etter min mening bedre alternativer, men som oppslagsbok for medisinstudenter kan den fungere. Så selv om den ikke havner øverst på min egen ønskeliste, synes jeg den gjerne hører hjemme på en legevakt eller i et akuttmottak.

Anbefalte artikler