Tar fatt på to nye år

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– Jeg er veldig takknemlig for at dere gir meg denne tilliten en gang til, sa en glad og rørt Hege Gjessing da hun mottok stående applaus fra en fullsatt landsmøtesal.

Det nye sentralstyret tar fatt 1. september. Fra venstre: Johan Torgersen, Christian Grimsgaard, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen, Hege Gjessing, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Ivar Halvorsen og Marit Hermansen. Foto Ellen Juul Andersen

– Det er fortsatt mye å ta fatt på! sa den nyvalgte presidenten da hun takket for fornyet tillit.

Visepresidentkandidat, og leder for Allmennlegeforeningen Kari Sollien, ba deretter om ordet. Hun valgte å trekke sitt kandidatur og stilte seg bak kandidaturet til leder i Overlegeforeningen Jon Helle. Helle ble dermed klappet inn som Legeforeningens nye visepresident.

– Jeg håper jeg kan vise meg tilliten verdig, sa Helle. – Jeg er kjempestolt av Legeforeningen. Vi er en samlet og sterk forening med en offensiv og flink president.

Foruten Jon Helle ble følgende valgt inn i sentralstyret: Christian Grimsgaard, Overlegeforeningen (ny), Kari Sollien, Allmennlegeforeningen, Johan Torgersen, Yngre legers forening, Marit Halonen Christiansen, Yngre legers forening, Synnøve Bratlie, PSL, Marit Hermansen, Norsk forening for allmennmedisin (ny) og Ivar Halvorsen, Allmennlegeforeningen (ny).

Varamedlemmer er: Kristian Hamandsen, Norsk medisinstudentforening, Jens Kristian Lind-Larsen, Yngre legers forening og Odd Grenager, Overlegeforeningen. Alle er nye.

Anbefalte artikler