Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 10.4. 2013 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter samlet vurdering grunnlag for å godkjenne søknaden fra Helse Møre og Romsdal, ved Volda sjukehus om godkjenning som utdanningsinstitusjon i anestesiologi gruppe II for inntil 1,5 års tellende tjeneste.

Anbefalte artikler