Stipend og priser til leger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Et stort reisestipend og fire priser for legers vitenskapelige innsats ble delt ut under landsstyremøtet.

Glade prisvinnere. Fra v. Hege langli Ersdal, Mark Fagan, Hege Gjessing, Katariina Laine og Roald Flesland Havre. Foto Stein Runar Østigaard

Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats for 2013 ble tildelt overlege Hege Langli Ersdal ved Stavanger Universitetssykehus. Hun får prisen for artikkelen «Birth Asfyxia: A major Cause of Early Neonatal Mortality in a Tanzanian Rural Hospital. Artikkelen som er publisert i Pediatrics 4.11. 2012, er en del av hennes doktorgradsavhandling. I avhandlingen viser Hege Langli Ersdal at enkle tiltak i forbindelse med fødsel kan redde mange nyfødte liv. Det dreier seg om fosterlydsovervåkning, rask stimulering og eventuelt maske/bagventilering hvis den nyfødte ikke puster selv.

Spesialist i allmennmedisin, fastlege og sykehjemslege Mark Fagan, Færvik fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2013 for arbeidet med reduksjon av antibiotikabruk på sykehjem. Overlege Katariina Laine, Oslo universitetssykehus og prosjektleder Jouko Pirhonen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) fikk Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2013 for sitt kvalitetsfremmende arbeid med å redusere sfincterrupturer hos norske fødende.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til forfatterne av artikkelen Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset? Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 4/2012 og omtaler en studie om ungdoms alkoholbruk: http://tidsskriftet.no/article/2216640/.Førsteforfatter er Siri Håvås Haugland ved HUNT Forskningssenger. Hovedbudskapet er at ungdom som hadde sett sine foreldre beruset, selv rapporterte mer risikofylt rusmiddelbruk da de var i slutten av tenårene. Sammenhengen var tydeligere hos gutter enn hos jenter.

Legeforeningens studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond på 97 000 kroner ble tildelt, spesialist i indremedisin ved Haukeland universitetssykehus, Roald Flesland Havre. Han er i sluttfasen av sin spesialisering i indremedisin og har siden 2006 spesialisert seg på Endoskopisk Ultralyd, EUS

Anbefalte artikler