Lettlest om placeboeffekter i klinisk praksis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brown, Walter A.

  The placebo effect in clinical practice

  177 s. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-993385-3

  Den vitenskapelige kunnskapen om hvordan psykologiske prosesser påvirker medisinsk behandling, er i sterk vekst. Forskning på placeboeffekter er i løpet av de siste to tiårene blitt publisert i de viktigste vitenskapelige tidsskriftene, og har gått fra å være et smalt forskningsfelt til å bli basalkunnskap i medisin og psykologi.

  Walter A. Browns bok om placeboeffekter i klinisk praksis er i så måte en tidsriktig bok, som på en lettskrevet måte gir en oversikt over klinisk relevant kunnskap om placeboeffekter. Forfatteren avmystifiserer placeboeffekter med vitenskapelig belegg, og leseren får samtidig en oppfriskning av kunnskap om forskningsmetodikk. Brown problematiserer etiske aspekter i både placeboforskning og eventuell bruk av placebo i behandling på en måte som tvinger leseren til å tenke gjennom dette på egen hånd.

  Boken er en mellomting mellom en ren populærvitenskapelig bok og en fagbok. Leser man den som et oppslagsverk, vil man enkelte steder få vansker med å vite hva som er forfatterens tolkning av forskningsfunn, og hva som faktisk ble funnet i de enkelte studiene. Jeg savner et eget kapittel om placeboeffektens motsats, noceboeffekten. Et slikt kapittel ville gjort boken mer helhetlig som en beskrivelse av konteksteffekter og psykologiske faktorer som påvirker biologiske prosesser.

  Likevel er dette en god introduksjon til vitenskapelig kunnskap om placebo og konteksteffekter i medisinsk behandling. Et av de viktigste budskapene er kunnskapen om at legens ord og kommunikasjonsmåte endrer pasientens respons på behandling – nærmest uansett hva behandlingen faktisk er. Boken anbefales til alle som ønsker en lettlest innføring i placeboeffekter i klinisk praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media