Sympatisk om samlivet

Anders Danielsen Lie Om forfatteren
Artikkel

Tungesvik, Hans Olav

Håp for samlivet

118 s. Kjeller: Genesis Forlag, 2012. Pris NOK 278

ISBN 978-82-476-0400-7

Den erfarne psykiateren Hans Olav Tungesvik (f. 1936) har skrevet en liten selvhjelpsbok for par med samlivsproblemer. Boken består av 11 korte kapitler, inkludert et oppsummerende etterord. Eksempler på temaer som behandles, er kommunikasjon, utroskap, hensyn til barn, vold og intimitet. Vi møter åtte par som på ulike måter er i samlivskrise.

En hovedutfordring for enhver forfatter av slik litteratur er: Hvordan gjøre det selvsagte og banale viktig og friskt igjen? Tungesvik lykkes delvis i dette. Han er best når han gjennomgår samlivets ti «vitaminer». Dette er en fruktbar metafor. Men burde ikke sex vært blant vitaminene? Seksuelle problemer er en stor og viktig årsak til samlivsbrudd og utroskap.

Jeg skulle ønske at boken var enda mer praktisk. Det kunne vært flere øvelser og teknikker for hvordan man kan komme seg ut av vanlige mønstre og onde sirkler som tærer på så mange forhold, som dårlige kommunikasjonsvaner, nedlatenhet, manglende raushet osv. Tungesvik er inne på noe når han refererer samlivsterapeuten Gary Chapmans teori om kjærlighetens «fem språk». Dette kan overføres til praktisk handling. Men hadde det vært enda mer spennende å få et større innblikk i Tungesviks egne teknikker?

Forfatteren er tidligere stortingsrepresentant for Krf og legger ikke skjul på sitt livssyn. Dette er stort sett uproblematisk. Men i en av kasuistikkene er det en kvinne som har levd i et dysfunksjonelt samliv i 20 år med en dominerende mann. Hun blir sykemeldt, trenger psykiatrisk hjelp og medisinering. Kommunikasjonssvikten beskrives som nær «total». Skilsmisse er likevel ikke et alternativ: «Til det sto stod løftet ho hadde gitt ved alteret på bryllupsdagen altfor sterkt.» Hennes mestringsstrategi er å skru ned forventningene til samlivet og holde ut. Vi må selvsagt respektere hennes valg. Men det uroer meg litt at forfatteren ikke problematiserer det, men tvert imot lar det fremstå som en slags seier at dette ekteskapet består. Er samlivet så hellig?

Språket er lettlest og fritt for fagsjargong. Boken er mindre omfattende enn mange liknende bøker på markedet, men det kan gjøre den tilgjengelig for flere. Vitsen med en slik bok blir ofte å minne oss på velkjente sannheter vi stadig glemmer. Samtidig kunne noe mer henvisning til teori, forskning og statistikk gitt ekstra legitimitet til det vi opplever som selvsagt.

Man aner et varmt og klokt menneske bak denne teksten. Tungesvik har over 40 års erfaring som samlivsterapeut. Jeg skulle gjerne likt å oppleve ham «live» på den terapeutiske scenen, eller snakke med noen han har hjulpet. Jeg er sikker på at han har egenskaper som ikke kommer helt frem her.

Anbefalte artikler