Reisemedisinsk quiz

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Colbert, Dom

  MCQs in travel medicine

  252 s. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-966452-8

  Visste du at over 90 % av tilfellene av visceral leishmaniasis forekommer i India, Pakistan, Bangladesh og Nepal? At rafting er den vanligste måten å få leptospirose på for turister? At nektar og fruktsaft er viktige energikilder for hunnmygg, så vel som for hannmygg? At Culex tritaeniorhynchus (vektor for japansk encefalitt) kan fly 4,82 km med egen kraft? At MRSA-infeksjoner kan overføres med fluer? At man skal vente med å fly i minst seks uker etter selv en liten pneumothorax? Hvis ikke, kan denne boken være noe for deg.

  Boken er spesielt beregnet på dem som skal forberede seg til en eksamen i reisemedisin. Den inneholder 600 flervalgsoppgaver (multiple choice questions) ordnet i kapitler etter forskjellige temaer, med utførlige svar. Forfatteren dekker over hele det vide spekteret reisemedisin utgjør: sykdomsutbredelser, entomologi, parasittologi, vaksiner, sykdommer, råd før reiser, gravide, barn, eldre og syke på reiser, hvordan man reiser, og hva slags aktiviteter man bedriver, solkrem, jetlag, seksuelt overførte sykdommer, psykiatri, helsevesen der man reiser, evakuering ved sykdom, og hjemkomne reisende. Forfatteren kaller selv dette for «en lærebok i MCQ-format».

  Når man leser en slik bok med «multiple choice», bombarderes man også med feilinformasjon (som oftest er tre av fire utsagn feil), og man må huske hva som er riktig, og hva som er feil. Noen steder er de gale utsagnene ikke helt gale, og det står forklart i svaret. Muligens vil man i ettertid huske: «Leste jeg ikke et sted at ... osv.», også når det gjelder de gale utsagnene. Den mest effektive måten å lære av denne boken på, vil være bare å lese innledningsavsnittene og fasitsvarene, som er godt begrunnet.

  Noen skjemmende faktafeil forekommer, som at flått sjelden påtreffes i skog, og at de spiser i maksimum 15 minutter. Noen ganger er jeg uenig med forfatteren når han tar opp skjønnsmessige temaer. Hva er for eksempel viktigst når man skal drive et vaksinasjonskontor, å ha et eget kjøleskap til bare vaksiner eller å ha mer enn 20 pasienter per uke? Ifølge fasiten er det det reserverte kjøleskapet, men selv holder jeg en knapp på pasienttilgangen! At små barn overhodet ikke skal eksponeres for direkte sollys virker altfor strengt for oss som synes det er fint at barna blir brune om sommeren. Norske reisevaksinatører bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger. Dom Colbert anbefaler for eksempel hepatitt B-vaksine til alle som skal reise til områder med en prevalens av smittebærerskap på over 2 %, mens Folkehelseinstituttet bare anbefaler denne vaksinen til dem som har en ekstra risiko for hepatitt B.

  Forfatteren oppgir ikke referanser for hvert enkelt svar, og denne boken kan neppe brukes som en vitenskapelig referanse. Troverdigheten og nytteverdien ville vært bedre om det hadde vært referanser. Boken har med så mange interessante og nyttige poenger at den er forbausende spennende å lese, selv om den er uten illustrasjoner og innholdet bare er oppramsing.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media