Stø kurs i Ylf og Of

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Johan Torgersen, Yngre legers forening og Jon Helle i Overlegeforeningen ble begge gjenvalgt ved akklamasjon som ledere i sine respektive foreninger på årsmøtene i slutten av april.

Johan Torgersen (t.v) og Jon Helle ser frem til to nye år som ledere av Legeforeningens to største yrkesforeninger. Ylf har nærmere 7 700 medlemmer og Overlegeforeningen ca. 8 900 medlemmer (tall fra mai 2013)

Ylfs årsmøte ble denne gang mer spennende enn på lenge med reell kamp om styrevervene. Ny nestleder ble Marit Halonen Christiansen som også sitter i sentralstyret. De øvrige medlemmene av styret er Ruth Foseide Flenning, Anja Fog Heen og Marie Skontorp som alle ble gjenvalgt. Heidi Johanne Espvik og Jens Lind Larsen er nye representanter og Tilde Broch Østborg ny yngsterepresentant. Temaer som ble diskutert under årsmøtet var spesialitetsstruktur, faste stillinger for leger i spesialisering og en gjennomgang av Ylfs lover. Landsrådet ble orientert om styrets arbeid med spesialitetsstruktur. Johan Torgersen har vært sterkt involvert i dette arbeidet.

I forkant av årsmøtet arrangerte Ylf årsmøteseminar om arbeidsbelastning og oppgaveglidning. Innlegg som hva «illegitime» arbeidsoppgaver gjør med trivselen på jobb til hva vi vet om legers arbeidsbelastning og en praktisk/teoretisk tilnærming til stressmestring skapte engasjement. Under temaet oppgaveglidning kom det frem at både Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Spekter synes å være enige om hva som skal være rammeverket rundt, og filosofien bak, innføring av oppgaveglidning. Landsrådet vedtok også å gjeninnmelde Ylf i European Junior Doctors (EJD), den europeiske interesseorganisasjonen for leger i spesialisering i Europa

Flere nye i Overlegeforeningens styre

Sammen med seg i styret får Jon Helle Odd Grenager, Randulf Søberg, Erna-Gunn Moen som alle ble gjenvalgt og Christian Grimsgaard, Ulla Dorthe Mathisen, Turid Jorunn Thune og Arne Runde er nye i styret.

Ledelse og økonomi i norske sykehus og arbeidsmiljø og arbeidskultur var temaene for Overlegeforeningens årsmøteseminar. Økonomihensyn i norske sykehus gjennomsyrer legehverdagen ned til den enkelte pasientkontakt. Sykehusene er effektivisert, og flere pasienter behandles. Men overlegenes arbeidsdager er hektiske, pasienter venter for lenge på viktig behandling, og det er for høy risiko for feil. Fortsatt mangler det mye på nødvendig finansiering av kompetanseutvikling, medisinsk teknisk utstyr, IKT, nybygg og vedlikehold. Hvordan kan vi nå målet om en god spesialisthelsetjeneste for befolkningen i hele landet spurte Overlegeforeningen og hadde invitert helseanalytikere, nåværende og tidligere ledere på sykehus og universitet til å holde innledninger.

På årsmøtets andre dag var temaet arbeidsmiljø og arbeidskultur. Leger arbeider hardt døgnet rundt i sykehus for å gjøre andre friske, men utsettes vi selv for økt sykdomsrisiko eller å dø for tidlig? Har arbeidsgiver alene ansvaret, eller har vi selv et ansvar og et kulturelt problem var blant spørsmålene som ble stilt.

Anbefalte artikler