Podkast
24.03.2015
Det sies at to ting er garantert: skattlegging og døden. Hva gjelder sistnevnte, hører man ofte at «døden er en naturlig del av livet». Intet kan være mer feil, sier professor, Lars Johan Materstvedt...
10.03.2015
- Særlig de tilfellene hvor det har vært en jevnlig og tett kontakt med barneavdelingene ser vi at pasienter og pårørende har behov for en mest mulig sømløs overgang til voksenhelsetjenesten. Men...
24.02.2015
I studien som er publisert i Tidsskrift nr. 4/2015 har Christian Aarup Skeie og Kirsten Rasmussen undersøkt lagmannsrettsavgjørelser hvor den tiltalte er kjent utilregnelig ved tidspunktet for...
10.02.2015
Årsakene kan blant annet være at leger syns slike forhåndssamtaler er ubehagelige, og at de frykter det skal være støtende og belastende for pasienten. Så hva syns pasienten? Pål Friis og Reidun...
27.01.2015
- Vi mener at et manglende syn for helheten av disse pasientens plager setter spørsmålstegn ved om kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven er oppfylt, sier Erling Dalen. Sammen med...
13.01.2015
1 500 pasienter ble skjermet i voksenpsykiatrien i 2009. Skjerming er vanligst i akuttpsykiatrien og går ut på at pasienten skjermes fra resten av avdelingen ved å henvises til rom eller avsnitt som...
09.12.2014
Tre generasjoner leger. De har alle vært i tvil om yrkesvalget. Men Herrens veier er uransakelige. Nå deler de frykten for spørsmålet «Er det en lege ombord?» og den lattermilde oppgittheten over...
03.12.2014
Ikke alle har et like bevisst forhold til legefrakken som Elisabeth. De første årene hun var lege, var det uaktuelt for henne å bruke frakk. Nå ser hun annerledes på det. - Det er noen år siden jeg...
11.11.2014
Kaster du opp? Hva og hvor mye spiser du egentlig? Overtrener du? Bruker du avføringsmidler? Dette er spørsmål legen bør stille, ifølge Tori Flaatten Halvorsen. En studie hun og kolleger har gjort...
28.10.2014
- Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom og leger må bli flinkere til å melde fra til Arbeidstilsynet. Mistanke om arbeidsrelatert sykdom er nok, og terskelen for å melde bør være lav. Det danner...