Annonse
Annonse

Om redaksjonskomiteen

Tidsskriftets redaksjonskomité har følgende sammensetning fra 01.01. 2016

Medlemmer

Erik Magnus Berntsen

Mette Brekke (leder)

Anne Høye

Ane Brandtzæg Næss

Torben Wisborg

Redaksjonskomiteens arbeidsbeskrivelse