Om redaksjonskomiteen

Tidsskriftets redaksjonskomité har følgende sammensetning:

Medlemmer

Jeanette Solheimslid Bjørke-Bertheussen

Mette Brekke (leder)

Cathrine Ebbing

Ane Brandtzæg Næss

Stian Wendelborg

Torben Wisborg

Redaksjonskomiteens arbeidsbeskrivelse