Om redaksjonskomiteen

Tidsskriftets redaksjonskomité har følgende sammensetning:

Medlemmer

Erik Magnus Berntsen

Mette Brekke (leder)

Cathrine Ebbing

Kashif Faiz

Anne Høye

Ane Brandtzæg Næss

Torben Wisborg

Redaksjonskomiteens arbeidsbeskrivelse