Om redaksjonskomiteen

Tidsskriftets redaksjonskomité har følgende sammensetning:

Jeanette Solheimslid Bjørke-Bertheussen -  overlege i psykiatri ved Stavanger Universitetsjukehus 

Mette Brekke (leder) - Professor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Cathrine Ebbing - Overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. 

Ane Brandtzæg Næss - Lege i spesialisering, Avdeling for psykiatri, Molde sjukehus

Torben Wisborg - Spesialist i anestesiologi, professor, overlege og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Redaksjonskomiteens arbeidsbeskrivelse