Om redaksjonskomiteen

Tidsskriftets redaksjonskomité har følgende sammensetning:

Mette Brekke (leder) - Professor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Jeanette Bjørke -  overlege i psykiatri ved Stavanger Universitetsjukehus 

Cathrine Ebbing - Overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. 

Ane Brandtzæg Næss - Lege i spesialisering, Avdeling for psykiatri, Molde sjukehus.

Per Henrik Randsborg - Overlege. Ortoped, knekirurg, PhD, Akershus universitetssykehus. (For tiden ved Hospital for Special Surgery og Weill Cornell Medical College i New York.)

Torben Wisborg - Spesialist i anestesiologi, professor, overlege og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Redaksjonskomiteens arbeidsbeskrivelse

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media