Om redaksjonskomiteen

Tidsskriftets redaksjonskomité har følgende sammensetning:

Mette Brekke (leder) - Professor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Kari Milch Agledahl - overlege i øyesykdommer, Hammerfest sykehus. Førsteamanuensis i medisinsk etikk, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet.

Jeanette Bjørke -  overlege i psykiatri ved Stavanger Universitetsjukehus.

Cathrine Ebbing - Overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. 

Knut Eirik Ringheim Eliassen - Spesialist i allmennmedisin, Førsteamanuensis, fagområde for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Per Henrik Randsborg - Overlege. Ortoped, knekirurg, PhD, Akershus universitetssykehus.

Victoria Schei - LIS1 i Haugesund kommune.

Redaksjonskomiteens arbeidsbeskrivelse

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media