Kongens heder til Sverre Varvin

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Sverre Varvin. Foto Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Sverre Varvin (f. 1949) er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Det ble arrangert et seminar med temaet psykoanalysens samfunnsengasjement før den høytidelige overrekkelsen av medalje og diplom.

Varvin har gjennom det meste av sin mer enn 30-årige lange yrkeskarriere som lege, psykiater og psykoanalytiker gitt betydningsfulle bidrag til norsk og internasjonal psykiatri og psykisk helsevern.

Som grunnlag for tildelingen var det særlig tre områder som ble trukket frem: engasjementet for flyktninger, menneskerettighetsarbeidet og engasjementet for videreutdanning av psykoterapeuter i Kina.

Anbefalte artikler