God stemning og viktige debatter på landsstyremøtet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Debatt om fremtidens sykehus, spesialitetsstruktur, spesialistutdanning og ikke minst valg av nytt sentralstyre sto på programmet da Legeforeningen avholdt landsmøte i Alta i juni.

Hege Gjessing under åpningstalen. Foto Stein Runar Østigaard

Vertskap for årets møte, Finnmark Legeforening, ønsket de 139 delegatene og øvrige deltakere velkommen til et Alta som etter flere uker med sydentemperatur «endelig» hadde normale temperaturer. Men fastlege i Kautokeino og musiker Anne Máddji Heatta Bjelland satt stemningen og fikk opp varmen i forsamlingen med sin tolking av samisk musikk (Se bildekavalkade).

Gode musikalske innslag var også gjennomgangsmelodien før forhandlingene de kommende dagene.

God stemning preget landsstyremøtet. Foto Lise B. Johannessen

En liten smak av Finnmark

– Selv om vi skal gjennom travle dager, håper vi at vi kan gi dere en liten smak av Finnmark som vil stimulere nysgjerrigheten i forhold til arbeid og utfordringer i denne landsdelen, sa leder i Finnmark legeforening Jostein Tørstad i sin hilsen.

– Det er slik at en tradisjonelt har tenkt på helsetjenester i utkantstrøk som i etterkant av sentrum. Slik er det ikke, sa han.

– Nord-Norge har de siste tiårene i stor grad hatt god primærhelsetjeneste, vært innovative i utvikling av desentralisert spesialisthelsetjeneste, vært landsledende når det gjelder datakommunikasjon mellom nivåer og landsledende når det gjelder bruk av telemedisin. Leger og annet helsepersonell i landsdelen er også langt fremme og har gjort utviklingsarbeid av nasjonal betydning når det gjelder prehospital akuttmedisin, sa han.

– Egen utdanningsinstitusjon har bidratt til rekruttering og stabilisering av helsepersonell. Den største utfordringen i dag er å finne balansen mellom en økende utvikling av høyspesialiserte tjenester og den mer hverdagslige beredskapstjenesten for en liten og spredt befolkning, sa Tørstad. På vegne av arrangementskomiteen håpet han at det å legge landsstyremøtet til Alta vil bidra til å gi et bredt og romslig perspektiv på de kommende debattene.

Presidentens gladsaker

Hege Gjessing ga et tydelig budskap i sin åpningstale. – Vi er de beste til å mene noe om hvor vi vil med helsetjenesten i Norge, sa hun.

– Dette landsstyremøtet skal handle om hvor vi vil med helsetjenesten. Legeforeningen har over 30 000 medlemmer. Våre medlemmer er forskere, fastleger, sykehjemsleger, kommuneoverleger, private spesialister og sykehusleger. Alle har vi som hovedformål å hjelpe og støtte mennesker som er syke. På den måten kan de være så trygge som mulig i sårbare faser i livet, sa presidenten. Gjessing trakk frem fire saker hun er mest fornøyd med når hun ser tilbake på sine to år i presidentvervet. Stikkord er fastlegeforskriften, myten om de norske helseutgiftene, ledelse i sykehus og folkehelsearbeid.

Hege Gjessing trakk også frem tiltak som må på plass. Det aller viktigste tiltaket er en investeringspakke for bygg og medisinsk teknisk utstyr. – Tallene vi nå kjenner viser at det er store økonomiske behov, både på sykehusbygg og på oppgradering av utstyr, sa hun.

Likeledes vil vi ha en gjennomgang av styringsmodellen og veksten i byråkratiet. Det største problemet med dagens styringsmodell er at den legger opp til ansvarsfraskrivelse, noe vi har sett mange eksempler på. I vanskelige og ubehagelige saker er det nesten umulig å få fram hvem som har det egentlige ansvaret. Riksrevisjonen har i sin gjennomgang av hovedstadsprosessen pekt på svært alvorlig svikt i beslutningslinjen, understreket Gjessing.

Presidentens tale kan i sin helhet leses på https://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Hvor-vil-vi-med-helsetjenesten-i-Norge/

Anbefalte artikler