Kavli senters geriatripris 2013

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Hege Ihle-Hansen (f. 1970), forsker ved Medisinsk avdeling ved Vestre Viken, Bærum sykehus, er tildelt Kavli senters geriatripris 2013 for det beste forsknings- eller utviklingsprosjektet i geriatri i Norge med prosjektet Mental svikt etter hjerneslag. Prisen er på 25 000 kroner.

Tildelingen skjedde ved den femte norske kongressen i geriatri, og prisen ble delt ut for andre gang i forbindelse med den nasjonale geriatrikongressen i april 2013.

Kvalitetene som ble fremhevet fra vinnerprosjektet var dets tverrfaglige profil samt at prosjektet har bidratt til endring i den daglige, kliniske driften ved Vestre Viken gjennom en slagpoliklinikk. Det er svært prisverdig å gjennomføre en randomisert kontrollert studie med multifaktoriell og tverrfaglig intervensjon med mål om å redusere kognitiv svikt etter hjerneslag. Prosjektet har generert flere forskningsstipender for ulike yrkesgrupper og har ført til et kompetanseløft i avdelingen.

Begrunnelsen for tildelingen av prisen var todelt: Hovedprosjektet bidro til kunnskap om årsaker, diagnostikk og mulig forebyggende strategier av kognitive endringer etter hjerneslag. I tillegg hadde hele det tverrfaglige teamet med ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og sosionom egne prosjekter knyttet til kartlegging av karrisiko og kognitiv og fysisk funksjon.

Anbefalte artikler