Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglig medarbeidere representerer ulike medisinske spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter.

Under er de faglige medarbeiderne sortert etter medisinsk spesialitet/fagområde

Akutt og mottaksmedisin
Jørn Einar Rasmussen
Knut Erik Hovda

Allmennmedisin
Trine Bjørner
Signe Flottorp
Steinar Hunskår
Sigurd Høye
Eivind Meland
Elin Olaug Rosvold
Therese Renaa
Guri Rørtveit
Odd Martin Vallersnes  

Anestesiologi
Guttorm Brattebø
Anne-Cathrine Braarud
Olav Magnus Fredheim
Fridtjof Heyerdahl  
Siv Cathrine Høymork
Johan Ræder

Arbeidsmedisin
Tom Kristian Grimsrud
Bjørn Hilt

Barne- og ungdomspsykiatri
Elen Gjevik
Rune Johansen

Barnesykdommer
Henrik Døllner
Trond Flægstad
Astri Lang
Mia Cathrine Myhre  
Kari Risnes 
Knut Øymar

Blodsykdommer
Hege Frøen
John-Bjarne Hansen
Håkon Reikvam
Geir Erland Tjønnfjord

Endokrinologi
Tore Julsrud Berg
Hanne Løvdal Gulseth
Anders Palmstrøm Jørgensen
Ragnar Joakimsen  

Epidemiologi og metode
Inger Johanne Bakken
Anette Hjartåker
Magnus Løberg
Tormod Rogne
Per-Henrik Zahl

Fordøyelsessykdommer
Michael Bretthauer
Øyvind Holme
Eyvind J. Paulssen
Jørgen Valeur

Fysikalsk medisin og rehabilitering
Niels Gunnar Juel

Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Anne Eskild
Kjell Å. Salvesen
Annetine Staff
Ingvild Vistad

Gastroenterologisk kirurgi
Hartwig Kørner
Kristoffer Lassen

Generell kirurgi
Benedicte Skjold-Ødegaard
Kjetil Søreide

Geriatri
Hege Ihle-Hansen
Marius Myrstad
Anette Hylen Ranhoff
Torgeir Bruun Wyller
Anne Rita Øksengård

Hjertesykdommer
Ellen Bøhmer
Kristina H. Haugaa
Cecilie Risøe
Rune Wiseth

Hud- og veneriske sykdommer
Ingeborg M. Bachmann
Brita Pukstad

Immunologi og transfusjonsmedisin
Anne Husebekk
Lise Sofie H. Nissen-Meyer

Infeksjonssykdommer
Dag Berild
Arne Broch Brantsæter
Gunnar Hasle
Jon Birger Haug
Kristine Mørch
Ingvild Nordøy
Preben Aavitsland

Karkirurgi
Kirsten Krohg-Sørensen 
Morten Vetrhus

Klinisk farmakologi
Steinar Madsen
Guttorm Raknes
Lars Slørdal
Olav Spigset

Klinisk nevrofysiologi
Kristian Bernhard Nilsen
Kristin Ørstavik

Lungesykdommer
Rune Nielsen
May Brit Samersaw-Lund

Medisinske basalfag
Farrukh Abbas Chaudhry 
Trine B. Haugen

Medisinsk biokjemi
Tor-Arne Hagve 
Kjetil Retterstøl
Kristin Viste

Medisinsk etikk
Reidun Førde
Bjørn Hofmann

Medisinsk genetikk
Gunnar Houge
Benedicte Paus 
Asbjørg Stray-Pedersen

Medisinsk historie
Christoph Gradmann
Anne Kveim Lie
Ketil Slagstad

Medisinsk mikrobiologi
Anne-Marte Bakken Kran 
Kristine Lillebø
Svein Arne Nordbø
Gunnar Skov Simonsen
Arnfinn S. Sundsfjord 
Elling Ulvestad

Nevrokirurgi
Rupavathana (Ruby) Mahesparan 
Angelica Sorteberg

Nevrologi
Espen Dietrichs
Kashif Faiz
Trygve Holmøy
Marton König
Tore Wergeland Meisingset
Lasse Pihlstrøm
Bente Thommessen

Nukleærmedisin
Mona-Elisabeth Revheim 

Nyresykdommer
Jøran Hjelmesæth
Sadollah Abedini

Onkologi
Odd Terje Brustugun
Saima Farooqi
Åslaug Helland 

Ortopedisk kirurgi
Mette Andersen  
Målfrid Kristoffersen  
Cecilie Bendiksen Wold

Patologi
Christian Lycke Ellingsen
Wenche Reed 

Plastikkirurgi
Kjersti Ausen  
Christian Korvald  

Psykiatri
Ole A. Andreassen
Jørgen G. Bramness
Anne Høye

Radiologi
Erik Magnus Berntsen
Kathinka Dæhli Kurz
Erik Melin  
Lil-Sofie Ording Müller 

Revmatologi
Espen Haavardsholm  
Marianne Wallenius

Rus- og avhengighetsmedisin
Anne Taraldsen Heldal

Samfunnsmedisin
Gro K. R. Berntsen
Geir Sverre Braut 
Atle Fretheim
Vinjar Fønnebø
Pål Gulbrandsen
Erlend Hem 
Geir Wenberg Jacobsen
Siri Fuglem Berg 
Magne Nylenna

Thoraxkirurgi
Kristian Bartnes
Steinar Solberg

Urologi
Truls E. Bjerklund Johansen

Øre-nese-hals-sykdommer
Ellen Kvestad

Øyesykdommer
Jørgen Krohn

Studenter og leger i spesialisering
Cathrin Mehl  
Maja Elisabeth Mikkelsen 

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media