Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglig medarbeidere representerer ulike medisinske spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter.

Under er de faglige medarbeiderne sortert etter medisinsk spesialitet/fagområde

Allmennmedisin
Trine Bjørner
Signe Flottorp
Steinar Hunskår
Sigurd Høye
Eivind Meland
John Nessa
Harald Reiso
Elin Olaug Rosvold
Guri Rørtveit

Anestesiologi
Guttorm Brattebø
Anne-Cathrine Braarud
Ola Dale
Olav Magnus Fredheim
Mads Gilbert
Sven Erik Gisvold
Siv Cathrine Høymork
Johan Ræder
Mårten Sandberg

Arbeidsmedisin
Tom Kristian Grimsrud
Bjørn Hilt
Ebba Wergeland
Tor Aasen

Barne- og ungdomspsykiatri
Rune Johansen
Eirik Nestaas
Pål Zeiner

Barnesykdommer
Dag Bratlid
Henrik Døllner
Trond Flægstad
Astri Lang
Kari Risnes 
Knut Øymar

Blodsykdommer
Sigbjørn Berentsen
John-Bjarne Hansen
Håkon Reikvam
Geir Erland Tjønnfjord

Endokrinologi
Tore Julsrud Berg
Kåre I. Birkeland
Hanne Løvdal Gulseth
Anders Palmstrøm Jørgensen

Epidemiologi og metode
Inger Johanne Bakken
Anette Hjartåker
Magnus Løberg
Tormod Rogne
Per-Henrik Zahl

Fordøyelsessykdommer
Michael Bretthauer
Øyvind Holme
Eyvind J. Paulssen
Jørgen Valeur

Fysikalsk medisin og rehabilitering
Niels Gunnar Juel

Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Bjørn Backe
Cathrine Ebbing
Anne Eskild
Yngvild Skåtun Hannestad
Ole-Erik Iversen
Torvid Kiserud
Kjell Å. Salvesen
Finn E. Skjeldestad
Annetine Staff
Tom G. Tanbo

Gastroenterologisk kirurgi
Hartwig Kørner
Kristoffer Lassen

Generell kirurgi
Rolf Hanoa
Kjetil Søreide

Geriatri
Hege Ihle-Hansen
Anette Hylen Ranhoff
Torgeir Bruun Wyller
Anne Rita Øksengård

Hjertesykdommer
Ellen Bøhmer
Kristina H. Haugaa
Alf Inge Larsen
Jan Erik Nordrehaug
Cecilie Risøe
Rune Wiseth

Hud- og veneriske sykdommer
Joar Austad
Ingeborg M. Bachmann
Anne Olaug Olsen
Brita Pukstad

Immunologi og transfusjonsmedisin
Anne Husebekk
Lise Sofie H. Nissen-Meyer

Infeksjonssykdommer
Dag Berild
Arne Broch Brantsæter
Gunnar Hasle
Jon Birger Haug
Kristine Mørch
Preben Aavitsland

Karkirurgi
Kirsten Krohg-Sørensen 
Morten Vetrhus

Klinisk farmakologi
Stein Bergan
Steinar Madsen
Guttorm Raknes
Lars Slørdal
Olav Spigset

Klinisk nevrofysiologi
Kristian Bernhard Nilsen
Kristin Ørstavik

Lungesykdommer
Thomas B. Grydeland
Rune Nielsen
May Brit Samersaw-Lund

Medisinske basalfag
Per Brodal 
Farrukh Abbas Chaudhry 
Trine B. Haugen

Medisinsk biokjemi
Tor-Arne Hagve 
Kjetil Retterstøl
Kristin Viste

Medisinsk etikk
Reidun Førde
Bjørn Hofmann

Medisinsk genetikk
Gunnar Houge
Benedicte Paus 
Trine Prescott
Asbjørg Stray-Pedersen

Medisinsk historie
Christoph Gradmann
Per Haave
Øivind Larsen
Anne Kveim Lie
Ketil Slagstad

Medisinsk mikrobiologi
Anne-Marte Bakken Kran 
Kristine Lillebø
Svein Arne Nordbø
Gunnar Skov Simonsen
Arnfinn S. Sundsfjord 
Elling Ulvestad

Nevrokirurgi
Rupavathana (Ruby) Mahesparan 
Angelica Sorteberg

Nevrologi
Dag Aurlien
Espen Dietrichs
Bernt Engelsen
Kashif Faiz
Nils Erik Gilhus
Trygve Holmøy
Emilia Kerty
Marton König
Tore Wergeland Meisingset
Karl Otto Nakken
Lasse Pihlstrøm
Rolf Salvesen
Bente Thommessen
Ole-Bjørn Tysnes

Nyresykdommer
Rolf Christiansen
Anders Hartmann
Jøran Hjelmesæth
Ingjerd W. Manner

Onkologi
Odd Terje Brustugun
Åslaug Helland 

Ortopedisk kirurgi
Per-Henrik Randsborg
Cecilie Bendiksen Wold

Patologi
Christian Lycke Ellingsen
Ole Didrik Lærum
Wenche Reed 

Plastikkirurgi
Bjørn M. Hokland

Psykiatri
Ole A. Andreassen
Jørgen G. Bramness
Anne Høye
Terje Øiesvold

Radiologi
Erik Magnus Berntsen
Jarl Jakobsen
Kathinka Dæhli Kurz
Per Hjalmar Nakstad

Revmatologi
Till Uhlig
Marianne Wallenius

Samfunnsmedisin
Gro K. R. Berntsen
Geir Sverre Braut 
Atle Fretheim
Vinjar Fønnebø
Pål Gulbrandsen
Geir Wenberg Jacobsen
Anne Karen Jenum
Ivar Sønbø Kristiansen
Magne Nylenna
Olaf Aasland

Thoraxkirurgi
Kristian Bartnes
Rune Haaverstad
Steinar Solberg

Urologi
Lars Magne Eri
Truls E. Bjerklund Johansen

Øre-nese-hals-sykdommer
Ellen Kvestad
Sverre Steinsvåg

Øyesykdommer
Anna Midelfart
Jørgen Krohn

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media