Retningslinjer og tips til forfattere

Takk for at du vurderer å sende oss et manuskript. Tidsskriftet er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift med både vitenskapelige artikler og fag- og debattstoff innen alle områder av medisinen. Artiklene er i utgangspunktet på norsk, man kan publiseres parallelt på engelsk. Vi tilbyr profesjonell oversettelse, som forfatter selv bekoster. 

Alle våre vitenskapelige artikler indekseres i PubMed, Crossref, Google Scholar og ESCI og publiseres med åpen tilgang-lisens.  

Vi publiserer også debattartikler og kronikker, og til vår magasindel tar vi gjerne imot mer litterære tekster som essay og personlige opplevelser. 

Ved å publisere i Tidsskriftet når du et bredt publikum. Vi mener det er viktig at kunnskap kommer alle til gode. Derfor har vi ikke noen betalingsmur og alle artikler kan leses gratis av alle. Papirutgaven av Tidsskriftet sendes til alle medlemmer av Legeforeningen. Våre artikler plukkes ofte opp av andre norske medier.  

Velg artikkeltype i menyen til venstre og les våre tips til hva du bør huske før innsending. Se for øvrig menyen nederst på siden. Vi ser frem til å vurdere ditt manuskript! 

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media