()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sommeren er her. Ute er det lyst og blomstrete og tiden er inne for å roe ned og ta en pust i bakken. Postgirobygget har gitt ut nok en sommerplate og den kalde våren gjør at jordbærene er sent ute. Fremdeles er det tid til en liten oppsummering.

  Etter at fastlegeforskriften, etter mye hardt arbeid, heldigvis landet på en bra måte, ble det overtydelig at prosessen med sammenslåingen av Oslo-sykehusene hadde vært alt for dårlig planlagt. Helseminister og administrerende direktør i Helse Sør Øst ble byttet ut med kort mellomrom og noen uker senere kom en knusende rapport fra Riksrevisjonen. Rapporten beskrev alvorlig svikt i styringslinjen. Fem år etter at sammenslåingen for alvor ble satt i gang er det fremdeles store problemer på OUS og Ahus, blant annet på grunn av gale forutsetninger om overkapasitet, doble vaktlag og muligheter til samordning og nedbemanning.

  Landet rundt har leger fortalt om høyt arbeidspress og for lav bemanning både i sykehus og kommuner. Hele helsesektoren har dette året vært preget av innsparingspress og manglende muligheter til utvikling og nyskaping. Det er også flere eksempler på at penger har blitt flyttet fra psykiatri til somatikk uten gode begrunnelser eller konsekvensanalyser for det psykiatriske pasienttilbudet. Stoltenberg har forstått at helse blir et hovedtema i valgkampen og at det ikke lenger faller i god jord å nøye seg med å si at vi har verdens beste helsevesen og at køene går ned. Han innrømmer at på tross av at mye bra, er det store, alvorlige mangler i helsetjenesten.

  For oss ble det viktig å snakke høyt og tydelig om hvor mye penger Norge egentlig bruker på helsetjenester. Vi har et moderat forbruk på helsetjenester sammenliknet med andre europeiske land. Norske leger og sykepleiere jobber mye og effektivt og leverer svært bra, men det er grenser for hvor mye det kan effektiviseres når rammene rundt arbeidet forblir uforandret. Helse kan prioriteres høyere og jeg tror det er nødvendig. Norge har en opplyst befolkning som forventer svært høy kvalitet på diagnostisering, behandling og oppfølging. Det er enkelt å finne ut hvilke behandlingsmuligheter som finnes nasjonalt og internasjonalt, og det kan hevdes at den norske helsepolitikken har satt lik tilgang til helsetjenester høyere enn et mål om best mulig kvalitet.

  Bygg og medisinsk utstyr har blitt satt på vent og mye har blitt så gammelt at det er i ferd med å bli et stort problem. Den ferskeste nyheten sånn på tampen, er at Spekters administrerende direktør Anne Kari Bratten har gjort seg selv til offer på førstesiden i Dagens Næringsliv i sin kamp for at sykepleiere skal måtte jobbe annenhver helg. En slik arbeidstidsordning vil være en kraftig forverring av arbeidsvilkårene og jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at det kun ville føre til at flere velger å jobbe deltid. Legeforeningen støtter Sykepleierforbundet i denne saken og ser på utspillet som nok et angrep på det viktige trepartssamarbeidet og all jobbingen for bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte i norske sykehus.

  Det er mye å gjøre, og om noen uker brettes ermene opp for ny innsats for en bedre helsetjeneste. Men først er det svømmeturer i 17 grader, kløing på myggestikk og mange gode samtaler om løst og fast i suset fra hengebjørk i mild bris.

  Ha en riktig god sommer!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media