Hvem stirrer fra veggen?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Larsen, Øivind

  Nylenna, Magne

  Profiler og portretter i norsk medisin

  Malerisamlingen i Det norske medicinske Selskab. 142 s, ill. Oslo: Det norske medicinske Selskab, 2012. Pris NOK 250

  ISBN 978-82-92871-94-2

  Alvorlige eldre leger stirrer på oss. Noen er i sin beste stas med diplomatfrakk og høy snipp, og mange av dem er prydet med ordener i gull og emalje. Andre er i gallauniform fra Forsvaret med forgylte epåletter. Mange har skjegg, andre har knebelsbart, mens noen er glattraket. Ikke et smil er å se, men på noen av bildene aner jeg et muntert glimt i øyet. For alvorlige var de ikke når det kom til stykket. Mange kjente navn fra norsk medisin passerer forbi, og om flere av dem verserer det fortsatt morsomme anekdoter. Blant dem er Søren Bloch Laache, Kristian Brandt og Fredrik Georg Gade. Noen av personene gikk bare under oppnavn, og det fornemste av dem var «Keiseren». Intet mindre.

  Øivind Larsen og Magne Nylenna, begge nestorer i norsk medisin, har gjort oss den tjenesten å skape liv i den store portrettsamlingen til Det norske medicinske Selskab i Oslo. Etter årelangt arbeid presenterer de en liten, men samtidig innholdsrik bok der de forteller om personene bak portrettene, litt om deres samtid og hva de utrettet. De forteller også om miljøet rundt dem, litt om ulike institusjoner der de arbeidet, og om hvordan de var knyttet til Selskabet på forskjellige måter. Resultatet er blitt en særdeles interessant og lettlest bok om sentrale personer i norsk medisinsk historie. Flere av de portretterte personene har internasjonal berømmelse.

  Boken er kronologisk oppbygd med korte, biografiske skildringer av personene. Illustrasjoner og formgiving er førsteklasses, og gjennom faktabokser får vi vite mye om både sentrale emner i medisinens utvikling og om institusjonshistorie. Som forventet er det få kvinner blant portrettene, men det vil forandre seg raskt i neste generasjon av fremtidige portretter – nå som nærmere tre firedeler av medisinstudentene er kvinner. Dessuten tipper jeg at blant portretterte sykepleiere som har gjort en pionerinnsats i arbeidet, er det ingen menn i det hele tatt.

  Boken vil ha stor interesse for alle som er engasjert i norsk helsehistorie og ønsker å vite mer om pionerene i medisinen. Ikke minst er den kort og lettlest og et funn for talere, men de mest frodige anekdotene må man lete etter andre steder.

  Både forfatterne og tidsskriftet Michael, som står som utgiver, gratuleres med et kjærkomment tilskudd til medisinens personalhistorie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media