Annonse
Annonse

Om Tidsskriftet

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift. Tidsskriftet publiseres først på nett.
Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner. Det utgis 20 nummer årlig.

Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på nett, og er åpent tilgjengelig for alle. 

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Målsetting

  • å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som kliniker
  • å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling,
  • å bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon
  • å fremme helsepolitisk debatt
  • å være et medlemsblad for Den norske legeforening

Les om Tidsskriftet i lovene til Legeforeningen.

Etablert: 1881
Opplag per september 2018: 32 750
Mottatte manus årlig: ca. 1 500

Sosiale medier: Følg oss på FacebookTwitter og YouTube.

Abonnere?
Abonnement kr 2 900,- (+ portotillegg til utlandet)
Kontakt: redaksjonen@tidsskriftet.no