Om Tidsskriftet

Tidsskrift for Den norske legeforening (Tidsskriftet) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening. Vi publiserer primært på norsk og tilbyr oversettelse til engelsk. Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten, følger anbefalingene fra International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), samt er medlem av Fagpressen og Committee on Publication Ethics (COPE). Tidsskriftet er også medlem av DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Vår målsetning er:

  • å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som kliniker
  • å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling
  • å bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon
  • å fremme helsepolitisk debatt
  • å være et medlemsblad for Den norske legeforening

Organisering

Tidsskriftet er eid av Den norske legeforening, og redaksjonen er organisert som en avdeling i foreningens sekretariat. Legeforeningen har en egen seksjon i Tidsskriftet, Aktuelt i foreningen, som inneholder foreningsstoff produsert av Legeforeningen. Alt øvrig innhold produseres eller bearbeides av redaksjonen. Tidsskriftet er redaksjonelt uavhengig, i henhold til Lov om redaksjonell fridom, og redigeres etter prinsippene i Redaktørplakatenanbefalingene fra The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) og Vær varsom-plakaten.

Redaksjonskomiteen (Editorial board) er rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og driftsmessige forhold. Komiteen består av inntil 8 medlemmer og oppnevnes av sjefredaktøren for fire år av gangen.

Les mer om Tidsskriftet i Legeforeningens lover.

Publiseringsmodell

Alt innhold i Tidsskriftet publiseres på nettsiden tidsskriftet.no, og er fritt tilgjengelig for alle. På tidsskriftet.no ligger alle publiserte artikler i fulltekst tilbake til 1.1. 2000 og er fullt søkbare. De aller fleste artiklene tas inn i papirutgaven. Denne utgis 18 ganger årlig og sendes til alle medlemmer av Legeforeningen, samt til et utvalg biblioteker, sykehus og institusjoner. Opplaget er på omkring 32 830 (april 2023).

Det er gratis å sende inn artikler til Tidsskriftet og det er ingen publiseringsavgift. Dersom artikkelen oversettes til engelsk, dekkes kostnadene for oversettelse av forfatterne.

Innhold og redaksjonell prosess

Tidsskriftet er et generelt medisinsk tidsskrift og publiserer en rekke ulike artikkeltyper. Papirutgaven deles inn i tre seksjoner: debatt, vitenskap og magasin. Alle vitenskapelige artikler gjennomgår fagfellevurdering (peer review) i tillegg til redaksjonell vurdering før eventuell publikasjon (se skisse). Debattstoffet gjennomgår en redaksjonell behandling stort sett uten ekstern fagfellevurdering. Tidsskriftet publiserer i tillegg en del kortere nyhetssaker, portrettintervjuer og andre saker som i hovedsak er produsert av Tidsskriftets medarbeidere. Alle artikler har et kommentarfelt på nett som er åpent inntil ett år etter publisering. Et utvalg av kommentarene inkluderes i papirutgaven.

Tidsskriftet publiserer mellom 35 og 70 % av innsendte vitenskapelige artikler, avhengig av artikkeltype. Om lag to av tre innsendte kronikker og debattartikler publiseres. Forfatterne har klageadgang. I 2020 publiserte vi 57 originalartikler, 22 oversiktsartikler og 48 kasuistikker. Tid fra innsending til publisering varierer, men vanligvis tar det fra 20 til 30 uker for vitenskapelige artikler og om lag tre uker for debattartikler.

Indeksering og publiseringspoeng

Artikkelens metadata overføres til PubMed/Medline for indeksering kort tid etter publisering. Her vises artikkelens sammendrag sammen med lenker til fulltekstversjonen på tidsskriftet.no. Dersom artikkelen har engelsk oversettelse, vil den være oppført som tospråklig i Pubmed/Medline.

Tidsskriftet er registrert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret) som et nivå 1-tidsskrift. Det vil si at noen artikkeltyper gir uttelling i form av publikasjonspoeng. Det er institusjonene som avgjør hvilke enkeltartikler som gir uttelling

Lisenser og kopirettigheter

Alt innhold er fritt tilgjengelig fra nettsiden tidsskriftet.no. Noe innhold er merket "Åpen tilgang CC BY-ND". Tidsskriftet har kopirettigheter på alt annet innhold. Uten særskilt avtale fra Tidsskriftet er kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring ikke tillatt. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

Alle vitenskapelige artikler innsendt etter 1.1.2020 publiseres under åpen tilgang (Open access) med Creative Commons-lisensen CC BY-ND 4.0. Artikler dette gjelder vil være merket med dette lisensvalget. CC BY-ND 4.0 innebærer at forfatterne innehar kopirettighetene, men andre kan kopiere, distribuere og spre artikkelen i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. 

Vilkårene for en slik bruk er at du krediterer forfatterne og kilde og lenker til Creative Commons-lisensen. Dersom du bygger om, bearbeider eller legger til noe i artikkelen, kan den endrede artikkelen ikke distribueres. Bilder, illustrasjoner og andre elementer er i utgangspunktet også omfattet av CC-lisensen dersom ikke annet er angitt i bildeteksten. Dersom elementer er rettighetsbelagt, må man kontakte rettighetshaver for gjenbruk. Den publiserte artikkelen kan fritt deponeres i et vitenarkiv uten tidsforsinkelse.

Kommenter

På hver artikkel på Tidsskriftet.no er det mulig å sende inn en kommentar. Disse kommentarene vil bli vurdert av redaksjonen før eventuell publisering. Tidsskriftet legger også ut enkelte artikler på Facebook. Her er våre retningslinjer for kommentarer der.

Annen informasjon:

Etablert: 1881
Tidsskriftet.no: ca. 940 000 månedlige sidevisninger
Opplag per april 2023: 32 830
Behandlede manus årlig: ca. 1 200
ISSN 0029-2001 (print)
ISSN 0807-7096 (web)

Sosiale medier: Følg oss på Facebook og Instagram

Abonnere?
Abonnement kr 3 300,- (+ portotillegg til utlandet)
Kontakt: redaksjonen@tidsskriftet.no

Nr Utgivelsesdato 2023
1 - 17. januar
2 - 31. januar
3 - 21. februar
4 - 14. mars
5 - 28. mars
6 - 25. april
7 - 9. mai
8 - 30. mai
9 - 13. juni
10 - 27. juni
11 - 15. august
12 - 5. september
13 - 26. september
14 - 10. oktober
15 - 24. oktober
16 - 7. november
17 - 21. november
18 - 12. desember

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media