Innsiktsfullt om kvinners bekkenbunnsplager

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Houser, Elizabeth E.

  Hahn, Stephanie Riley

  A woman`s guide to pelvic health

  Expert advice for women of all ages. 206 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2012. Pris USD 19

  ISBN 978-1-4214-0692-3

  Forfatterne har lang klinisk erfaring fra amerikansk helsevesen som henholdsvis urolog og fysioterapeut. De henvender seg til kvinner i alle aldre, med vanlige bekkenbunnsplager, på en forståelsesfull og pedagogisk måte. Formålet er å komme til livs den skam inkontinensproblematikk og bekkenbunnsplager generelt er beheftet med. Videre er målet å øke kvinners kunnskap om egne plager og senke terskelen for å søke profesjonell hjelp. Boken inneholder for øvrig solide instruksjoner i bekkenbunnsøvelser som leserne kan utføre uforstyrret i eget hjem.

  Forfatterne bruker pasienthistorier aktivt for å beskrive følgende fem høyprevalente bekkenbunnsplager: stress-, urge- og blandingsinkontinens, genitalt descens og redusert seksuell følsomhet. Første kapittel inneholder et egenutfyllingsskjema, hvor leserne gis en indikasjon på hvilke(n) tilstand(er) deres symptomer samsvarer med. På dette grunnlag kan leseren velge ut relevante kapitler for seg selv. De fem diagnosene beskrives i påfølgende kapitler gjennom en fast og oversiktlig oppbygging. De tre siste kapitlene er generelle, og man beskriver bekkenbunnstrening, konservative behandlingsmetoder og kirurgiske prosedyrer inngående.

  Språket er gjennomgående lettfattelig, med lite medisinsk terminologi. Layouten er enkel og funksjonell. Illustrasjonene er skjematiske og uten farger, men fungerer godt til sitt formål. For øvrig er det kildehenvisninger til hvert kapittel og stikkordregister bakerst.

  Houser og Hahn belyser viktige temaer som rammer mange kvinner, også i ung alder. De investerer mye i alliansen med sine lesere via innsiktsfulle beskrivelser av de livskvalitetsmessige kompromitteringer plagene ofte skaper. Bekkenbunnsøvelser viser seg i større eller mindre grad effektive for alle tilstandene, men utføres ofte feilaktig, med lav etterlevelse. Boken kan følgelig tjene som motivator for bekkenbunnstrening og konservative behandlingsmetoder generelt. Forfatterne oppfordrer til løpende kontakt med allmennlege/spesialist, og de formidler positive holdninger til kirurgisk behandling.

  Angående overførbarhet fra amerikanske til norske forhold er både epidemiologiske data og generelle retningslinjer overveiende like mellom USA og Norge. Det er noen forskjeller i medikamentanbefalinger, men også her er majoriteten sammenfallende. Tilstanden redusert seksuell følsomhet er nyttig å øke sin kunnskap om, også for fagfolk. For øvrig kan det stilles spørsmålstegn ved diagnosesammensetningen som utgjør bokens hovedkjerne. Samlingen virker tidvis kunstig betinget i betydelige forskjeller i sykdomsmekanisme og behandlingsmetoder, i tillegg til aldersgjennomsnitt i pasientgruppene.

  Leseropplevelsen føles av og til uoversiktlig grunnet stadige henvisninger mellom kapitlene og gjentakelse av generell informasjon. Det finnes imidlertid lite øvrig litteratur på området med liknende form, og boken antas å ha et marked. Foreløpig er den kun på engelsk og vil trolig ha en noe begrenset norsk leserskare. Sannsynligvis er den best egnet for yngre kvinner med stressinkontinens.

  Leger kan råde aktuelle pasienter til å lese forfatternes nettside – www.awomansguidetopelvichealth.com – inkludert gratis e-bok, for å avgjøre om boken kan være av interesse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media