Vil du annonsere hos oss?

Skal du lansere et nytt produkt, rekruttere en lege eller få mer oppmerksomhet rundt din spesialistpraksis. Da vil du nå ut til den rette målgruppen i en av Tidsskriftets kanaler.

 


Annonsere i Tidsskriftet?  Trykk her

Annonsering på Legejobber? Trykk her

Annonser for din spesialistpraksis på Legespesialister.no og bli mer synlig ovenfor pasienter og fastleger.

Annonsere på Legespesialister.no? Trykk her

Kontaktinfo

For produktannonsering i Tidsskriftet og på tidsskriftet.no, trykk her
For Stilling-, kurs- og møte og spesialistannonser, kontakt tidsskirftets annonseavdeling. Tlf: 41 70 10 16 (09:00 - 15:00)  epost: annonser@tidsskriftet.no