Vil du annonsere hos oss?

Skal du lansere et nytt produkt, rekruttere en lege eller få mer oppmerksomhet rundt din spesialistpraksis. Da vil du nå ut til den rette målgruppen i en av Tidsskriftets kanaler.

 

Annonsere i Tidsskriftet?  Trykk her


For annonsering på Legejobber, trykk her

Annonser for din spesialistpraksis på Legespesialister.no og bli mer synlig ovenfor pasienter og fastleger.
For mer info og gratis registrering, trykk her

Kontaktinfo

For produktannonsering i Tidsskriftet og på tidsskriftet.no, trykk her
For Stilling-, kurs- og møte og spesialistannonser, kontakt tidsskirftets annonseavdeling. Tlf: 41 70 10 16 (09:00 - 15:00)  epost: annonser@tidsskriftet.no

*medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening okt. 2017.