Vil du annonsere hos oss?

Skal du lansere et nytt produkt, rekruttere en lege eller få mer oppmerksomhet rundt din spesialistpraksis. Da vil du nå ut til den rette målgruppen i en av Tidsskriftets kanaler.

 

MÅLGRUPPE

- 97% av alle  norske leger mottar tidsskriftet på papir annenhver uke*
- Tidsskriftet.no har over  550 000 aktive lesere per måned.
- 94% av Legeforeningens medlemmer leser Tidsskriftet på nett eller papir. Tyngden av disse leser oss på papir.*

DISTRIBUSJON
- Fagpressens kontrollerte opplagstall: 31 874
 

For annonsering se www.tidsskriftet-medieinfo.no/

Når du skal rekruttere leger

- 50 % av medlemmene har besøkt legejobber.no de siste 2 årene*

- 78% av nyutdannede leger har besøkt legejobber.no siste 2 år*

For annonsering se legejobber.no

Er du praktiserende spesialist?

Annonser for din spesialistpraksis på Legespesialister.no og bli mer synlig ovenfor pasienter og fastleger.

For mer info og gratis registrering trykk her

Kontaktinfo

For produktannonsering i Tidsskriftet og på tidsskriftet.no: HS Media
For Stilling-, kurs- og møte og spesialistannonser, kontakt tidsskirftets annonseavdeling. Tlf:41 70 10 16  epost: annonser@tidsskriftet.no

*medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening okt. 2017.