Annonse
Annonse

Søk

Artikkeltype

34997 resultater
Klinisk oversikt
Beathe Sitter, Torill E. Sjøbakk, Henrik Bo W. Larsson, Kjell Arne Kvistad
25.03.2019
Magnetresonansspektroskopi (MR-spektroskopi) gir informasjon om ulike vevsmetabolitter og er et supplement til ordinære diagnostiske MR-undersøkelser. I denne artikkelen beskrives funn ved MR-...
Legelivet
Alexander Wahl
25.03.2019
Klinisk arbeid er travelt arbeid. Vi trenger gode oppslagsverk som beslutningsstøtte. Nye læringsmål vektlegger tidkrevende tilnærming som få har tid til, og nasjonal tilgang til internasjonale...
Fra andre tidsskrifter
Haakon B. Benestad
22.03.2019
Datamaskiner med dyplæring kan tolke EKG like godt som erfarne kardiologer. Illustrasjon: iStock Kunstig (artifisiell) intelligens kommer til å revolusjonere medisinsk virksomhet. Selvlærende...
Kronikk
Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen
22.03.2019
Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, hvorfor er det vanskelig å erkjenne og hvordan kan det håndteres? Illustrasjon: Espen Friberg Vi belyser...
Noe å lære av
Marjut Sarjomaa, Bernard Majak, Thomas Ludolph, Magnus Løberg
22.03.2019
En mann fra et middelhavsland hadde tilbakevendende forstørrede lymfeknuter, feber og utslett. Kasuistikken illustrerer en uvanlig sykdom i Norge og utfordringer ved utredning og behandling. En mann...
Intervju
Christina Svanstrøm
22.03.2019
Dr. Sverre Håkon Evju i Narvik omtaler seg som kronisk positiv. Med den innstillingen har han blitt en viktig pådriver for endring og utvikling mot fremtidens Helse-Norge. Alle foto: Christina...
Leder
Marius Trøseid
22.03.2019
To pasienter er tilsynelatende kurert for hiv etter benmargstransplantasjon. Har denne type behandling en plass som fremtidig kur mot hiv? I 2009 ble det for første gang rapportert at en pasient...
Oversiktsartikkel
Otto A. Smiseth, Sverre E. Kjeldsen, Øyvind Senstad Andersen, Nisha Mistry, Arne S. Westheim, Helge Skulstad, Einar Gude
22.03.2019
I Tidsskriftet er det tidligere publisert en artikkel om hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon ( 1 ). Artikkelen gikk inngående inn på cellulære og molekylære mekanismer, men omtalte i mindre grad...
Debatt
Ole-Erik Iversen, Toril Hagerup-Jenssen, Gorm Grammeltvedt
19.03.2019
Som medlemmer i abortklagenemnda har vi sett flere kvinner som svært seint søker abort fordi de ikke har visst at de har vært gravide. Mange har brukt langtidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler...
Tidligere i Tidsskriftet
Julie Didriksen
19.03.2019
Russeren Jurij Aleksejevitsj Gagarin var det første mennesket som reiste til det ytre rom i 1961. Tre år tidligere, i nr. 5/1958, trykte Tidsskriftet i spalten Excerpta en tekst om de mange...
Leder
Guro Løvik Goll
19.03.2019
Anbudsordningen for dyre biologiske legemidler mot inflammatorisk sykdom i ledd, tarm og hud har ført til store besparelser for norske sykehus og til at flere pasienter kan få effektiv behandling...
Noe å lære av
Silje Agnethe Stokke Kvistad, Maria Winther Gunnes, Kristin Gjerde Hagen, Sigbjørn Berentsen
18.03.2019
Anemi hos barn er en vanlig problemstilling. Årsaken er noen ganger vanlig og lett å diagnostisere, slik som jernmangel eller infeksjon. Andre ganger møter man sjeldne tilstander som utfordrer...
Fra andre tidsskrifter
Ketil Slagstad
15.03.2019
Det finnes få randomiserte studier om mulige helseeffekter av å spise frokost. Studiene har også lav kvalitet, og resultatene er usikre. Illustrasjon: Jamie Jones / NTB Scanpix Flere observasjonelle...
Debatt
Frederik Emil Juul, Jørgen Valeur
13.03.2019
Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober. Etter inntak av antibiotika og ved flere sykdommer er det påvist forstyrrelser i tarmfloraen. Det har gitt opphav til en utbredt forestilling om at...
Leder
Brynjar Fure
13.03.2019
Systematisk kartlegging av pasienter med akutt delirium på akuttmottakene i norske sykehus kan gi et løft for eldre pasienter med mange sykdommer. Hos mange leger fremkaller ordene akutt forvirring...
Originalartikkel
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
13.03.2019
Delirium er en akutt endring i oppmerksomhet, bevissthet og kognisjon som oppstår i forbindelse med fysiologiske endringer som sykdom, skader eller kirurgi ( ramme 1 ) ( 1 ). Delirium kan ramme alle...
Aktuelt i foreningen
Marit Hermansen
11.03.2019
Det skal ikke mye til for å få til gode endringer. Små grep som varer, er viktigere enn å kutte ut alt som er godt. «Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser», sa Oscar Wilde. Ja, det er lett å la seg...
Aktuelt i foreningen
Lise B. Johannessen
11.03.2019
UNICEF Norge og MedHum 2018 (Medisinstudentenes humanitæraksjon) vant kategorien Årets Perle da Sponsor- og Eventprisen ble delt ut i februar. GLADE PRISVINNERE: Maren Emilie Haagenrud...
Aktuelt i foreningen
Ellen Juul Andersen
11.03.2019
Tove Myrbakk er tildelt Ellisif Wessels minnepris for sitt store og langvarige engasjement for helsetjenesten i distrikts-Norge. VERDIG PRISVINNER: Tove Myrbakk mottok et trykk av den samiske...
Aktuelt i foreningen
Vilde Baugstø
11.03.2019
Legeforeningen og Virke er enige om ny nasjonal særavtale. ENIGHET: Legeforeningens president Marit Hermansen (t.h.), og forhandlingssjef i Virke, Ann Torunn Tallaksen. Foto: Legeforeningen...