Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Aktuelle medlemsfordeler

Legeforeningen kan tilby en rekke gunstige medlemsfordeler. Klikk deg inn på www.legeforeningen.no og deretter på Medlem. Her finner du aktuelle medlemsfordeler samt en rekke andre tilbud.

Følg dagens mediebilde

Som medlem av Legeforeningen kan du få tilsendt dagens mediebilde. Logg deg inn på legeforeningen.no med ditt medlemsnummer for å abonnere. Velg «E-postvarsling» oppe til høyre når du er innlogget.

Vil du vite mer om Legeforeningen?

www.legeforeningen.noOm Legeforeningen finner du aktuell informasjon om Legeforeningens organisasjon, om sentralstyret, deltakelse i internasjonale organisasjoner m.m.

Enighet i sentrale forhandlinger

Legeforeningen og Spekter kom fredag 24. mai til enighet i forhandlingene om overenskomstens sentrale avtaledel – A2.

I år er det mellomoppgjør, hvilket innebærer at partene i hovedsak har diskutert lønnstillegg.

Det ble gitt sentrale tillegg på minimumslønn til medisinstudenter, turnusleger og leger i spesialisering. Det forhandles lokalt om lønnsoppgjøret for øvrige legegrupper på det enkelte helseforetak og ved Lovisenberg, med endelig forhandlingsfrist 21. juni.

Partene ble i tillegg enige om et partssammensatt arbeid som skal etablere et mer detaljert kunnskapsgrunnlag om lønnsutviklingen for leger.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Enighet-i-sentrale-forhandlinger-mellom-Spekter-og-Legeforeningen/

Anbefalte artikler