God fisk?

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Fisk er sunn mat – forutsatt at det fisken spiser, ikke er helseskadelig. Så hvor store mengder giftstoffer finnes i norsk fisk – særlig i oppdrettsfisk –, og hvilke konsekvenser kan dette få for helsen? Det burde det være enkelt å svare på. I stedet er det dessverre skapt en uklarhet om hvilke hensyn som egentlig var vektlagt i myndighetenes helseråd. At plantevernmidler øker matproduksjonen eller at økte nivåer av slike midler i fiskefôr er viktig for lønnsomheten av norsk oppdrettsnæring kan være gyldige argumenter isolert sett, men har ingenting i norske helsemyndigheters anbefalinger å gjøre.

Tilsynelatende sammenblanding av næringsinteresser og tilrådinger fra helsemyndighetene er uheldig. Det gjør liten forskjell om det er tobakks- eller legemiddelindustri, landbruk eller fiskeri som utgjør næringsinteressene. God sjømat er godt for helsen, men befolkningen tar ikke hva som helst for god fisk.

Anbefalte artikler