Massebehandling og informasjon mot innvollsormer

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Infestasjon av innvollsormer kan begrenses med massebehandling med albendazol eller med undervisning i temaet, viser to ferske studier. Den ene studien var designet for å se om albendazol påvirket mortalitet, men forskerne fant ikke holdepunkter for det.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

En tredel av verdens befolkning er infestert av en jordbåren helmint, hvorav innvollsormer er den største gruppen (1). I rurale strøk av lav- og mellominntektsland, der særlig mange barn er infisert, administreres ofte massebehandling med antihelmintika, som beskrevet i en studie fra den nordindiske provinsen Uttar Pradesh (2). 72 områder ble klyngerandomisert, slik at alle småbarn (6 – 72 måneder) fikk albendazol hver 6. måned i halvparten av områdene, og halvparten ikke. Hver 6. måned registrerte man dødelighet blant barn (1 – 6 år) ved 8 338 helsesentre. Noen sentre ble trukket tilfeldig ut for å undersøke egg i avføringsprøver, måle barnas vekt og gjøre intervjuer. Forskerne fant nematodeegg hos færre av barna som hadde fått albendazol (16 % mot 36 %), men ingen statistisk signifikant forskjell i vekt eller mortalitet.

En annen strategi ble brukt i Hunan-provinsen i Kina (1), der skoler ble klyngerandomisert: 19 skoler fikk undervisning med bl.a. en informativ tegnefilm (intervensjonsgruppen), mens 19 andre skoler bare fikk hengt opp plakater med informasjon (kontrollgruppen). Alle barna fikk albendazol ved oppstart. Etter ett år hadde intervensjonsgruppen 90 % høyere kunnskapsnivå om helminter, andelen som vasket hendene etter toalettbesøk var dobbelt så høy (98,9 % mot 54,2 %; P < 0,001) og andelen med helmintegg i avføringen var halvparten av det man fant i kontrollgruppen (4,1 % mot 8,4 %, P < 0,001).

Anbefalte artikler