Liten nytte av MR ved langvarig isjias

Sigurd Høye Om forfatteren
Artikkel

Ved MR-undersøkelse av ryggen ett år etter skiveprolaps kan man ikke skille mellom pasienter med og uten vedvarende eller residiverende isjias.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Pasienter med vedvarende eller residiverende isjias blir gjerne henvist til gjentatte MR-undersøkelser av ryggen. En nederlandsk forskergruppe har undersøkt sammenhengen mellom funn ved MR-undersøkelse og isjiasplager hos 267 pasienter ett år etter at de fikk isjias med MR-påvist skiveprolaps. 224 pasienter (84 %) var da helt eller nesten helt kvitt sine plager. Skiveprolaps og nerverotaffeksjon ble påvist på MR like hyppig hos pasientene som var blitt friske (henholdsvis 35 % og 24 %) som hos dem som hadde restplager eller nye isjiasplager (henholdsvis 33 % og 26 %). Prolapsens størrelse og type (skivebukning eller ekstrudert prolaps) var heller ikke assosiert med pasientens plager.

– Denne studien viser bildediagnostikkens begrensninger for å forklare hvorfor pasienter får ryggsmerter, sier Kjell Arne Kvistad, seksjonsoverlege ved Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital. – I flere studier er det dokumentert at degenerative forandringer påvist på MR, inkludert skiveprolaps i lumbalryggen, har liten eller ingen korrelasjon til forekomst av ryggsmerter. Denne studien understreker at når pasienter med residiv av isjiassmerter etter prolapskirurgi skal vurderes for reoperasjon, er det sykehistorien og de kliniske funnene som er viktigst, ikke funn ved bildeundersøkelser, sier Kvistad.

Anbefalte artikler