God ledelse på timeplanen

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– Sentralstyret har valgt å fokusere på lederutviklingstiltak for førstelinjeledere. Det er denne gruppen av ledere som står nærmest pasienten. Det skal være en ledelse med pasientens og faglige behov i sentrum.

Tom Guldhav

Med disse ordene åpnet Legeforeningens president Hege Gjessing Legeforeningens workshop om ledelse. Formålet med workshopen var å få tilbakemeldinger fra legeledere om Legeforeningens opplæringstilbud som starter i oktober. Ledelse er et av Legeforeningens viktigste satsingsområder.

Bjørn Atle Bjørnbeth

Et tilbud som ønskes

For norske legeledere står utfordringene i kø: Håndtering av budsjett, løpende etiske vurderinger, rapporteringspress og spørsmål fra ansatte om alt fra permisjon til velferdstiltak. Mange ledere har meldt fra om behovet for spesialtilpassede kurs som retter seg mot lederrollen.

For å møte dette behovet har Legeforeningen utarbeidet en modulbasert lederopplæring som ruster fremtidens sykehusledere innen viktige ledelsesområder. Opplæringen er rettet mot førstelinjeledere, altså den gruppen ledere som står nærmest pasientbehandlingen.

Målet er å skape ledere som er trygge på de formelle rammene for utøvelse av ledelse, og som sikrer en helsetjeneste bestående av kvalitet, trygghet og respekt.

Arne Refsum

Hvordan skape dyktige ledere?

For å gi de påmeldte perspektiver innen ledelse hadde Legeforeningen invitert sykehusledere til å holde foredrag om hvordan å skape et arbeidsmiljø som sikrer god drift og trivsel på jobb. Vinner av Legeforeningens lederpris 2013, Bjørn Atle Bjørnbeth, avdelingssjef ved Kvinneklinikken i Helse Førde, Tom Guldhav og avdelingsleder ved Kirurgisk avdeling ved Diakonhjemmets sykehus, Arne Refsum, holdt foredrag som tok for seg alt fra hvordan å håndtere kritikk, til hvordan å takle store omstillinger.

Viktige tilbakemeldinger

Fortsatt inspirert av foredragene satte arbeidsgruppene i gang med å diskutere forslag og konstruktive innspill til å bearbeide kursplanen. Eksempler på gode innspill var at kurset må ta for seg hvordan man som leder skaper et godt team, hvordan å treffe riktig med tanke på rekruttering og nyansettelser, og hvordan samarbeide med andre relevante yrkesgrupper for å sikre god oppfølging av pasienten.

Det var bred enighet om at bedre ledere fører til et bedre pasienttilbud, og gleden over at kurset nå settes i gang i oktober var stor.

Invitasjonen til å melde seg på sendes ut i disse dager.

Anbefalte artikler