Lungeskade etter blodtransfusjon

Nyheter Lungesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akutt lungeskade etter blodtransfusjon er den vanligste årsaken til transfusjonsrelaterte dødsfall i USA. Restriktiv bruk av blodprodukter er viktig for å unngå tilstanden.

  En oversiktsartikkel om transfusjonsrelatert akutt lungeskade er nylig publisert i The Lancet (1). Forekomsten varierer i ulike studier fra under 1 % til 15 %, og dødeligheten anslås til 5 – 10 %. Sykdomsbildet varierer mye, og det finnes ingen entydig definisjon av tilstanden. Kritisk syke pasienter har ofte flere risikofaktorer for akutt lungeskade, og det kan derfor være vanskelig å fastslå om transfusjonen er årsak til lungeskaden. Samtidig kan transfusjonen forstås som et sekundærtraume hos en allerede utsatt gruppe kritisk syke pasienter.

  – Denne artikkelen gir god oversikt over en alvorlig, men heldigvis ganske sjelden, transfusjonskomplikasjon i Norge, sier professor Anne Husebekk ved Avdeling for laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  I Kunnskapssenterets hemovigilanssystem er det meldt ett tilfelle av transfusjonsrelatert akutt lungeskade i 2010 og fem tilfeller i 2011. Hvert år blir det transfundert omtrent 265 000 blodprodukter i Norge.

  – I Norge brukes plasmaprodukter fra en pool av blodgivere, noe som fortynner antistoffene og dermed reduserer risikoen for lungeskade. Likevel er det grunn til å tro at transfusjonsrelatert akutt lungeskade er underdiagnostisert. Behandlingen er organstøttende behandling, ofte med respiratorbehandling. Tilstanden forebygges med restriktiv bruk av blodtransfusjoner, og effekten ved bruk av transfusjon må alltid veies opp mot potensielle ulemper, sier Husebekk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media