Gilbert og Fosse utnevnt til kommandører

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Mads Gilbert og Erik Fosse. Foto Wikipedia

Mads Fredrik Gilbert (f. 1947), klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), er utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin brede innsats innen akuttmedisin. Dekorasjonen ble overrakt 16. mai 2013 i vestibylen til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Gilbert tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1973, ble godkjent spesialist i anestesiologi i 1983 og tok doktorgraden i 1991. Han har vært professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø siden 1995.

Etter turnustjeneste i Oslo, Gravdal og Karlsøy var han distriktslege i Karlsøy 1975 – 76. Deretter var han i utdanningsstilling ved Anestesiavdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø frem til 1983. Siden den tid har han vært overlege, avdelingsoverlege og er i dag klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han er opptatt av akuttmedisinsk organisering utenfor sykehus (bl.a. ambulansetjeneste) og psykososialt støttearbeid ved traumatiske kriser og tap. Dette har han formidlet bl.a. gjennom en TV-serie på sju programmer for barn og unge.

Erik Torgeir Fosse (f. 1950), avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og professor ved Universitetet i Oslo, er utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for medisinsk og samfunnsnyttig innsats.

Fosse tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1976, ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1988 og thoraxkirurgi i 1990, og tok sin doktorgrad i 1987.

Begge ble internasjonalt kjent under Gaza-krigen, da de lyktes med å komme inn i Gaza og dermed var de eneste vestlige vitnene til krigshandlingene. De ble i den forbindelse intervjuet av TV-kanalene BBC, CNN, ABC og Al Jazeera m.fl.

Høsten 2009 ga Gilbert og Fosse ut boken Øyne i Gaza (anmeldt i Tidsskriftet nr. 24/2009). http://tidsskriftet.no/article/1929630)

De fulgte opp sitt informasjonsarbeid med omfattende foredragsvirksomhet i 2009 og 2010, nasjonalt og internasjonalt.

Anbefalte artikler