LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Gigantiske forskningsprosjekter i USA og EU skal bore dypere i hjernens mysterier. Hjerneforskning er en investering for fremtiden

Hjerne til å skjønne

Leger, kultur og musikk

Det sies ofte at mange leger er interessert i musikk og litteratur. At det er slik, bekreftes i en spørreskjemaundersøkelse blant norske leger. Norske leger er kulturelt aktive på fritiden, særlig musikalsk, og mange spiller selv regelmessig på et instrument. Høy kulturell aktivitet er assosiert med høy jobbtilfredshet, god selvvurdert helse og fysisk aktivitet.

Kulturell og musikalsk aktivitet blant norske leger

I klemme mellom motstridende krav

Leger blir daglig stilt overfor motstridende krav og etisk vanskelige valg. Moralsk stress oppstår når man er i tvil om hvilke valg man skal gjøre. Opplevelse av moralsk stress er vanlig blant norske leger, særlig blant sykehusleger, men opplevelsen av faglig ytringsfrihet var mer positiv i 2010 enn i 2004. Uenighet er et viktig og legitimt trekk ved klinisk praksis.

Legers yrkesetiske dilemmaer

Moralsk stress og faglig ytringsfrihet blant leger

André Bjerke og psykoanalysen

Dikteren André Bjerkes forhold til psykoanalysen endret seg fra entusiasme til økende skepsis. Dette gjenspeiler seg i kriminalromanene han skrev under pseudonymet Bernard Borge og i flere essays.

André Bjerke og psykoanalysen

Statinbehandling

Statiner forebygger kardiovaskulær sykdom og død. For hver 1 mmol/l reduksjon i LDL-kolesterol synker risikoen for kardiovaskulær sykdom med 20 %. Bivirkninger, hvorav muskulære og gastrointestinale bivirkninger er de vanligste, kan være vanskelig å diagnostisere. Behandlingsmål bør tilpasses pasientens øvrige risikofaktorer.

Behandling med statiner

Anbefalte artikler