Kunnskapsbasert guide til alternativ medisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gundersen, Kristian

  Snåsakoden

  En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin. 299 s, tab, ill. Oslo: Aschehoug, 2013. Pris NOK 369ISBN 978-82-03-29388-7

  Målgruppen er enhver som er interessert i alternativ medisin. Boken fungerer bra som en lærebok for de som ønsker bedre kunnskap innen dette feltet, sett med vitenskapens briller.

  Boken er lettlest og velskrevet med enkelte illustrasjoner og tabeller. Gundersen forteller om hvorfor det er vanskelig å gi en entydig definisjon av alternativ medisin. Deretter forklarer han hvordan tradisjonell vestlig medisin har utviklet seg til å hjelpe stadig flere ved hjelp av vitenskap. Han foreller videre om hvordan man med anekdoter, kirsebærplukking, påstander om gamle tradisjoner etc. kan gi inntrykk av at alternative metoder virker. Det skal her sies at vi alle er utsatt for å tenke feil, men kunnskap om hvordan vi kan tenke «riktig» og «feil» reduserer risikoen for å tenke feil.

  Etter å ha presentert ulike tankeganger kommer en gjennomgang av ulike alternativmedisinske terapier. Først presenterer forfatteren de mest kjente formene, som homøopati, akupunktur, kvantemedisin og plantemedisin. Det alternativmedisinske feltet er så vidt at mange former må samordnes i hovedfelt som manipulasjonsterapi (naprapati, kraniosakralterapi etc.), pseudovitenskapelige retninger (lysakupunktur, tankefeltterapi) og «dietter, lukter og vann» (aromaterapi, Bachs blomstermedisin).

  Det gis, i den grad det finnes, informasjon om behandlingens grunnlegger, tankegang og vitenskapelige belegg. Hva gjelder akupunktur, informeres det om at det finnes et tynt grunnlag for smertestillende effekt, men at det er uavhengig av stikksted/dybde. Kiropraktikk har noe effekt når det gjelder rygg og nakkesmerter. Utover dette er det begrenset dokumentasjon for positiv effekt av de ulike terapiene.

  Boken inneholder også kapitler som omtaler uavklarte sykdommer som el-overfølsomhet og kronisk utmattelsessyndrom (ME), hvordan behandlere godkjennes innen det offentlige helsevesen og det alternative.

  Personlig savner jeg en grundigere gjennomgang av alternativmedisinske skyggesider, som antivitenskapelig holdning, deriblant uttalt vaksinemotstand, som finnes i enkelte miljøer. Det kan dog argumenteres for at det er utenfor temaet som man tar opp. Gundersen gir en god, kunnskapsbasert guide til den alternative medisinen, og da de fleste leger treffer pasienter som også får behandling utenfor det skolemedisinske systemet, vil boken være nyttig for de fleste av oss.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelder har engasjert seg som motstander av alternativ medisin, blant annet i Legeforeningens etiske råd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media