Leder ny nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Torben Wisborg (f. 1956) er ansatt som leder for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Wisborg er spesialist i anestesiologi, overlege ved Hammerfest sykehus og professor II ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø. Han er dessuten medstifter av Stiftelsen BEST (Bedre & systematisk teamtrening) og har holdt teamtrening på de fleste sykehus i Norge.

Torben Wisborg tok doktorgrad på teamtrening i Norge og Nord-Irak i 2008. De siste to år har Wisborg vært regional traumekoordinator i Helse Nord.

Helse Sør-Øst ble i desember 2011 tildelt vertskap for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi. Tjenesten skal «koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt» og er nå iverksatt som et nasjonalt tilbud med kontor på Oslo universitetssykehus, Ullevål og lokal forankring i Avdeling for traumatologi, Akuttklinikken.

– Vi har nå en enestående mulighet til å samle alle gode krefter innen traumatologi, fra forebygging til rehabilitering, fordi det er et stort fokus på alvorlige skader som kilde til tap av leveår og funksjon. Alle regionale helseforetak er i gang med traumeorganisering, og nettverket eksisterer allerede, sier Wisborg.

Anbefalte artikler