()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Krystyna Sandvik stiller et interessant spørsmål om økningen i s-ferritin kan skyldes en akuttfasereaksjon forårsaket av toksiske reaksjoner i tarmen som er utløst av jerntabletter. Det forutsetter i så fall at akuttfasereaksjonen har en styrke og varighet som er stor nok til å stimulere syntese av ferritin og gi en forbigående økning av s-ferritin. Alvorlighetsgraden vurderes ut fra det kliniske bildet med feber som et viktig symptom, og om det er økning av andre akuttfasereaktanter, særlig CRP (1). I vår studie var de kliniske bivirkningene av det milde slaget i form av obstipasjon, diaré og mageknip. Ferritinnivået i serum var jevnt økende, og ingen fikk påvist økt CRP-nivå. Det er derfor lite sannsynlig at behandlingen utløste en akuttfasereaksjon som var alvorlig nok til alene å forklare økningen i s-ferritin.

  Sandvik stiller også spørsmål om økningen av medianverdien for hemoglobin innen behandlingsgruppene er signifikant. Vi har brukt Wilcoxons signed ranks-test som viser hvor mange innen gruppen som fikk høyere hemoglobin enn utgangsverdien i løpet av behandlingen (2). Testen sier intet om størrelsen på endringene, men beregner sannsynligheten for at økning i hemoglobin hos deltakerne i gruppen er tilfeldig. Dette punktet kunne vært bedre presisert i artikkelen. Sandvik har på sin side med utgangspunkt i analytisk og biologisk variasjon beregnet hvor stor forskjellen må være på to etterfølgende hemoglobinprøver hos en og samme person, for at den skal være statistisk signifikant. Men det er en annen problemstilling enn vi hadde i vår studie.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media