Småplukk fra landsstyremøtet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nytt arbeidsprogram

  Nytt arbeidsprogram

  Landsstyret vedtok nytt arbeidsprogram for 2013 – 15. Det nye programmet har overskriften Medisinsk kunnskap – bedre helse

  Følgende punkter inngår i arbeidsprogrammet:

  Arbeid for økt medisinsk kunnskap og god fagutvikling

  • Satsing på kvalitet og pasientsikkerhet

  • Medisinstudiet skal være relevant for helsetjenestens behov

  • Varig og god løsning for praktisk klinisk tjeneste for leger

  • Vakttjenestens plass i spesialiseringen

  • Sikre god kompetanseutvikling for leger

  • Forskning er helsetjenestens grunnpilar

  Arbeide for god folkehelse

  • Mer kunnskapsbasert og målrettet forebyggende arbeid

  • Internasjonalt engasjement skal opprettholdes

  Arbeide for en bedre helsetjeneste

  • Opptrappingsplan og kvalitet i fastlegeordningen

  • Legevakt

  • Nasjonal sykehusplan

  • Flere avtalespesialister

  • Legeforeningen skal være en helsepolitisk aktør med gjennomslagskraft

  Arbeide for gode rammer for medisinsk yrkesutøvelse

  • Faste stillinger for leger i sykehus

  • Valgmuligheter for leger

  • Gode og konkurransedyktige arbeidsvilkår for leger

  • Legeforeningen skal ha et sterkt og profesjonelt tillitsvalgtapparat

  • Ledelse

  • Leger må ha en sentral rolle i valg av elektroniske arbeidsverktøy

  Hans Kristian Bakke gjenvalgt som leder i SOP

  Hans Kristian Bakke gjenvalgt som leder i SOP

  Hans Kristian Bakke og Anne Mathilde Hanstad er begge gjenvalgt i styret i Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger (SOP). Åge Henning Andersen, varamedlem for Hanstad, er også gjenvalgt. Øvrige medlemmer er Truls Disen, nestleder og Asle W. Medhus.

  Valgperiodene er fire år med overlapping hvert annet år. Ove Andreas Mortensen varamedlem for Truls Disen og Einar Hysing for Asle W. Medhus.

  Åpent brev etter Landsstyremøtet

  Åpent brev etter Landsstyremøtet

  Jeg ble innkalt som delegat til årets Landsstyremøte i Alta 4 – 6/6 på kort varsel.

  Jeg vil her uttrykke at vi med god grunn kan være stolte av vår moderforening, som med dette møtet også bidro til å styrke min stolthet som lege. Sjelden møter jeg så mange med et slikt engasjement, med velartikulerte debatter og stort spenn, og som på en så fin måte finner en felles konsens.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media