Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Ingvild Marie Grøndalen
Jørgen A. Gravning

I dette nummeret

Nyheter

Vegard Bruun Wyller
Per Brodal

Medisin og vitenskap

Olav Martin Larsen
Ole-Johan Eikeland
Steinar Hunskår
Linda Hildegard Bergersen
Ellen Schlichting
Marianne Efskind Harr
Torill Sauer
Almira Babovic
Rolf Kåresen
Harald Brunvand
Erik Kongsgård
Thor Edvardsen
Svein Simonsen
Thore H. Pedersen
Harald M. Karlsen
Odd Geiran
Jean Paul Bernard
Mimi Stokke Opdal
Hassan Khiabani
Jørgen Gravning
Åshild Vege*
John Kjekshus
Ingvild Marie Grøndalen
Jørgen A. Gravning
Gunnar Tschudi Bondevik
Tone Smith-Sivertsen
Anders Bærheim
Anja Maria Lyche Brænd
Sarah Frandsen Gran
Morten Lindbæk
Nina Guttormsdatter Helberg
Toralf Hasvold

Perspektiv og debatt

Berit Borch-Iohnsen
Jan I. Pedersen
Tore Henriksen
Mads Gilbert
Torstein Schrøder Hansen
Vegard Bruun Wyller
Gro Nylander
Trond Markestad
Elisabeth Swensen
Asgeir Johannessen
Kirti Mahajan Thomassen
Vegard Bruun Wyller
Ellen Schlichting
Carl Birger van der Hagen
Anne Kveim Lie
Odd Steffen Dalgard

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Eline Feiring

På tampen