Hvorfor K-vitamintilskudd til nyfødte?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alle nyfødte får «tilbud» om K-vitamintilskudd umiddelbart etter fødselen. Som regel gis dette ved injeksjon uten at moren blir forespurt. Hun blir heller ikke informert om «tilbudet» på svangerskapskurset eller på sykehuset i forbindelse med fødselen. Det er rutine og gis automatisk. I en bok beregnet for førstegangsfødende skriver dr.med. Gro Nylander: «Du la kanskje merke til at barnet ditt fikk en sprøyte i låret like etter at det var født? (….) Det gis for å forebygge alvorlig blødning hos den nyfødte» (1).

  K-vitaminet skal forebygge alvorlig blødning. Men hvor ofte forekommer alvorlig blødning hos nyfødte? Det har det ikke vært lett å finne ut av. Nylander skriver at det en sjelden gang er slik at koagulasjonen fungerer litt dårlig. Er «en sjelden gang litt dårlig» nok til å gi alle nyfødte K-vitamintilskudd som skal forhindre alvorlig blødning? Burde vi ikke bli informert om hvor mange tilfeller av alvorlig blødning som opptrer årlig, slik at det er større mulighet for å ta et reelt valg?

  Selv om K-vitamin gis tilnærmet automatisk, diskuteres fremdeles nytten og mulige bivirkninger blant fagfolk. Nylander skriver at K-vitamintilskudd har vært satt i sammenheng med en litt økt risiko for kreft senere i livet (1). Det gjøres altså undersøkelser, og vitamintilskuddet er kontroversielt. Hvorfor blir ikke blivende mødre informert om disse forholdene? Hvordan skal man kunne ta stilling til vitamintilskudd uten denne informasjonen?

  I og med at K-vitamin virker koagulerende, også på det flertallet av barn som ikke har mangelfull koagulasjon, synes det nærliggende å gjøre undersøkelser om for sterk koagulasjon. Er det for eksempel registrert sammenfall mellom blodpropp i tidlig alder og K-vitamintilskudd hos nyfødte? Blodpropp var tidligere noe som angikk godt voksne eller gamle. Nå synes det å være et økende problem blant stadig yngre. Det har vært registrert blodpropp hos barn ned i treårsalderen. Tidligere lot man barn, unge og yngre voksne få ligge i ro etter en operasjon. I dag tvinges barn opp av sengen for å bevege seg ganske snart etter en operasjon. Begrunnelsen er faren for blodpropp. Hvorfor er faren for blodpropp blitt større blant barn og unge nå enn den var tidligere?

  En forespørsel om informasjon vedrørende K-vitamintilskuddet til nyfødte hos Folkehelseinstituttet og et sykehus med fødselsklinikk ga null resultat. Folkehelseinstituttet hadde ingen informasjon. Sykehuset kunne ikke vise til noen forskning der nytten og/eller bivirkninger kom frem.

  Hvordan er det mulig at helsepersonell har så liten kunnskap om en injeksjon som gis automatisk til alle nyfødte, og at forskningsinstituttet Nasjonalt folkehelseinstitutt ikke har noen opplysninger det vil ut med?

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media