Vanskelig behandling av hetetokter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Det finnes alternativer til østrogenbehandling mot hetetokter i overgangsalderen, men ingen av dem er like effektive som østrogen.

Isoflavoner fra rødkløver har ikke bedre effekt enn placebo. Foto Gerth Hansen/SCANPIX Danmark

Hetetokter er det vanligste symptomet i menopausen, og rammer i varierende grad opptil 75 % av alle kvinner. Østrogen har god effekt, men gir økt risiko for kardiovaskulær sykdom og brystkreft. Dette har økt interessen for alternativ behandling.

I en metaanalyse ble 43 randomiserte, dobbeltblinde placebokontrollerte studier analysert (1). Ti omhandlet henholdsvis antidepressiver og klonidin, seks omhandlet andre reseptbelagte midler og 17 omhandlet isoflavonekstrakter. Antidepressiver, klonidin og gabapentin hadde en viss effekt, men den var svakere enn for østrogen. Slike midler kan være nyttige for kvinner som er mye plaget og som ikke kan bruke østrogen, men er ikke et optimalt valg for de fleste kvinner, konkluderer forfatterne.

– Resultatene viste at selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er relativt effektive i behandlingen av hetetokter, og kan være et alternativ til kvinner som ikke bør bruke østrogen, for eksempel brystkreftopererte, sier gynekolog Inger Øverlie.

– Klonodin og gabapentin har en viss effekt, men svakere enn østrogen. Isoflavoner fra rødkløver har derimot ikke bedre effekt enn placebo, og dette stemmer med klinisk erfaring. Effekten og sikkerheten ved bruk av alternativer er per i dag ikke veldokumentert. Hormonbehandling er mer effektivt enn ikke-hormonal behandling, men man bør bestrebe seg på å bruke laveste dose og behandlingstiden bør begrenses, sier Øverlie.

Anbefalte artikler