Artikkel

Nyoppnevnelser

Professor Georg Sager, Tromsø er oppnevnt som Legeforeningens representant i Den norske lægeforening (Dnlf) og Legemiddelindustriforeningens (LMI) Råd for legemiddelinformasjon for perioden 1.7. 2006 – 31.12. 2008. Anette Fosse er valgt til første varamedlem, og assistentlege Elena Kvan, Rikshospitalet til nytt annet varamedlem for samme periode. Dr. juris Erik Friis Fæhn er valgt til ny nestleder.

Takk til streikende leger

Akademikerne Stat var i vår i streik etter brudd i forhandlingene med staten. Legeforeningen er medlem av Akademikerne og en gruppe statsansatte leger ble derfor også tatt ut i streik. Uttaket ble gjort på Folkehelseinstituttet i Oslo hvor 20 – 30 leger streiket.

Legeforeningen vil i høst særlig følge opp legene i statlig sektor både på bakgrunn av streiken og med tanke på fremtidig tillitsvalgt- og forhandlingsarbeid.

Streik er et sterkt virkemiddel men denne gangen var det helt nødvendig å bryte forhandlingene og gå til streik. For at en streik skal ha gjennomslagskraft må medlemmene stå samlet. Det er en spesiell belastning å streike og det er sjelden leger er involvert i streik.

Legeforeningen ved foreningens president Torunn Janbu, vil gjerne rette en spesiell takk til de legene som solidarisk deltok i Akademikerstreiken i statlig sektor.

Mindre utlån fra Lånefondet

Utlånsvolumet fra Lånefondet gikk ned i første halvår i år sammenliknet med 2005.

I løpet av hele fjoråret lånte Lånefondet ut 150 millioner kroner til 268 leger. Frem til 1.7. 2006 er 125 leger innvilget lån for 56,7 millioner kroner. Utlånet var lavere i andre enn i første kvartal i år. Gjennomsnittlig lånebeløp er redusert fra 545 900 kroner i 2005 til 453 600 kroner i første halvår i år. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=102191

Norgesmester i maskinoppvask

Viknarajah Sithamarajaha ble norsk mester i maskinoppvask 2006. Vikky som alle kaller ham, har vært ansatt i oppvasken på Soria Moria Hotell og Konferansesenter siden 1990. Han er fra Sri Lanka der blindhet etter øyesykdommer er et stort problem, og han valgte derfor å gi prispengene på kr 25 000 til Norges Blindeforbund til operasjoner for folk med øyesykdommer. Det var også satt opp en premie på kr 25 000 til norgesmesterens arbeidssted. Soria Moria som fikk denne premien, gav også sin premie til Blindeforbundet.

De seks finalistene som kjempet om den første norgesmestertittelen i maskinoppvask, utgjorde det norske landslaget som deltok under nordisk mesterskap i oppvask i Stockholm 24. april. Denne tittelen ble vunnet av det finske laget.

Kompetansesenter forskningsjus

Helse Øst RHF har tatt inn over seg de juridiske utfordringer som møter institusjonene og forskeren i forbindelse med forskningsprosjekter. Med virkning fra 1.1. 2005 ble det derfor bevilget midler til en regional kompetansefunksjon for forskningsjus: www.forskningsjus.no

Kompetansesenter forskningsjus er ment å være en guide for legene i det forskningsjuridiske landskapet, og består av daglig leder som er jurist, en juridisk rådgiver og en konsulent. Kompetansesenteret gir råd og veiledning til forskere og institusjoner innenfor helseregionen som er på tur i – eller som planlegger å bevege seg ut i – det forskningsjuridiske landskapet. Foreløpig er det kun bevilget penger til å drive kompetansefunksjonen ut 2008.

Forskere innenfor Helse Øst som har forskningsjuridiske spørsmål, kan kontakte senteret ved daglig leder Hilde Kvammen Olav på tlf. 23 03 34 03, e-post: AildeAvammen.Alav@aus.no, juridisk rådgiver Thomas Buskop, tlf. 23 03 35 59, e-post: Ahomas.Auskop@aus.no eller konsulent Gerd Sæbø, tlf. 23 03 34 42, e-post Aerd.Aaebo@aus.no

Anbefalte artikler