– Granateplejuice kan bremse prostatakreft

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Å drikke ett glass granateplejuice daglig, kan bremse sykdomsutviklingen hos menn med biokjemisk residiverende prostatakreft.

Juice av granatepler kan ifølge amerikanske forskere sinke kreftcelleproduksjonen. Foto Frukt.no

Det viser den første kliniske studien av granateplejuice ved prostatakreft. Studien er publisert i Clinical Cancer Research. Forskere ved University of California inkluderte 46 menn som var blitt behandlet for prostatakreft, og som viste tegn på biokjemisk tilbakefall. Alle fikk drikke ett glass granateplejuice daglig i 13 måneder, og fikk ingen annen behandling i denne perioden. Ved studiens start var mennenes PSA-nivå mellom 0,2 og 5, og Gleason-skår var 7 eller lavere. PSA-nivået ble målt hver tredje måned.

Resultatene viste at det tok 54 måneder før PSA-nivået var doblet hos mennene som drakk juicen, noe som er betydelig lengre enn det vanlige gjennomsnittet på 15 måneder. Hos noen av mennene i studien fortsatte PSA-nivået å synke i ytterligere tre år, til tross for at de ikke fikk noen annen behandling.

Det ble ikke rapportert om noen alvorlige hendelser, og behandlingen hadde ingen bivirkninger, ifølge forfatterne. De mener det bør forskes videre på denne effekten, og startet i april i år en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase 2-studie.

Det er usikkert hva som er årsaken til at granateplejuice kan sinke kreftcelleproduksjonen, men frukten (Punica granatum) er en rik kilde til to typer fenoler: anthocyaniner, som gir den røde fargen, og tanniner. Begge grupper er kjente antioksidanter.

Overlege ved Radiumhospitalet, Wolfgang Lilleby, mener denne studien er spennende og tar opp viktige observerte forhold, men at den har en del svakheter som for eksempel mangel på en kontrollgruppe og bruk av ikke-validerte surrogatmarkører. Han er selv med i planleggingen av en intervensjonsstudie med antioksidanter og fytokjemikalier initiert av professor Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11176

Anbefalte artikler