Støtter forskning på befruktede egg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er positiv til at bioteknologiloven endres slik at det blir tillatt å forske på befruktede egg.

  I oppfølgingen av Soria Mora-erklæringen foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at bioteknologiloven endres for å tillate forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning, og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). Departementet foreslår også at det åpnes for vevstyping i kombinasjon med preimplantasjonsdiagnostikk (PGD/HLA) for at et kommende barn skal være vevstypelik donor for et sykt søsken. En nasjonal nemnd skal i det enkelte tilfelle avgjøre hvorvidt lovens vilkår for preimplantasjonsdiagnostikk er oppfylt.

  – Det er et avgjørende poeng at det er samsvar mellom hva Norge tillater av behandlingstiltak som bygger på kunnskap og teknikker etablert gjennom forskning på befruktede egg, og hva som tillates av forskning, skriver Legeforeningen i sitt høringssvar.

  Foreningen peker på at det vil være inkonsistent og dermed uetisk ikke å tillate forskning som bidrar til å utvikle og forbedre assistert befruktning – in vitro fertilisering (IVF) – som er en etablert og god behandlingsform for ufrivillig barnløshet, også i Norge. Legeforeningen fremhever videre at forskning på befruktede egg er en forutsetning for å utvikle gode metoder for preimplantasjonsdiagnostikk.

  Dersom PGD ikke utsetter embryoet for vesentlig risiko for skade eller er urimelig kostbart, er slik behandling et godt alternativ til fostervannsdiagnostikk, mener Legeforeningen.

  Legeforeningen legger også vekt på betydningen av at norske forskningsmiljøer kan bidra til forskning på humane stamceller, og være med på å avklare spørsmål om terapeutiske muligheter for alvorlige sykdommer. Forslaget om å tillate preimplantasjonsdiagnostikk i kombinasjon med vevstyping, PGD/HLA, oppfattes som kontroversielt og etisk sett svært utfordrende.

  – Ved å kombinere preimplantasjonsdiagnostikk med vevstyping skjer en positiv seleksjon på grunn av særlig ønskede egenskaper, og det fremtidige barnet blir i høy grad et middel for et annet menneske, påpeker Legeforeningen og advarer sterkt mot at et barn blir et slikt middel.

  Lovendringsforslaget åpner ikke for eggdonasjon, noe Legeforeningen stiller seg uforstående til.

  – Det er ingen prinsipiell forskjell på sæddonasjon og eggdonasjon. De etiske avveiningene blir de samme enten det gjelder eggceller eller sædceller, skriver Legeforeningen i sitt høringsbrev.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media