Glimrende atlas om bevegelsesapparatet

Per Brodal Om forfatteren
Artikkel

Schuenke, Michael

Schulte, Erik

Schumacher, Udo

Atlas of anatomy

General anatomy and the musculoskeletal system. 541 s, tab, ill. New York: Thieme, 2005. Pris USD 65

ISBN 3-13-142081-2

Dette atlaset følger opp og videreutvikler sterke tyske tradisjoner innen presentasjon av anatomifaget. Første del omhandler generell anatomi, dvs. kortfattet omtale av fylogenese og ontogenese samt oversikt over systemer med relasjon til bevegelsesapparatet. Det innbefatter blant annet også mikroskopisk struktur. Så følger behandling av rygg og kroppsvegg, overekstremitet og til sist underekstremitet. Presentasjonen er slik at hovedvekten er lagt på funksjonell fremfor topografisk anatomi, selv om topografi også er ivaretatt.

Det finnes mange atlas på markedet, men dette er likevel i særklasse når det gjelder bildematerialets nøyaktighet og forbilledlig klare og estetiske gjengivelse av anatomiske strukturer. Teksten er såpass rikelig at den et stykke på vei dekker stoff som ellers finnes i lærebøker. For eksempel inneholder bildetekstene ofte påpekning av viktige funksjonelle poenger, og musklene presenteres i grupper etter funksjon. I tillegg til naturtro plansjer av strukturene, er det også hele tiden tatt inn relevante embryologiske, biomekaniske og kliniske aspekter. Det er videre rikelig med oversiktlige figurer som viser viktige forhold når det gjelder innervasjon, blodforsyning og lymfedrenasje. Denne utgaven er engelskspråklig og med engelsk nomenklatur.

For leger innen fysikalsk medisin, nevrologer og fysioterapeuter vil dette vakre atlaset være godt egnet for oppslag og oppfrisking. For medisinstudenter er det muligens i største laget, og at det er engelsk nomenklatur er ingen fordel for innlæringen av anatomiske navn. På den annen side vil de mange funksjonelle og kliniske poengene gjøre at atlaset vil være til nytte gjennom hele studiet.

Anbefalte artikler