Taler studentenes sak i Norge

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Norsk medisinstudentforening Utland (Nmf Utland) representerer medisinstudenter i utlandet og jobber for at overgangen fra å studere i utlandet til å begynne i turnus i Norge skal bli så smertefri som mulig.

De representerer en gruppe studenter som ikke går av veien for å bruke noe av sommerferien til å tilegne seg ytterligere kunnskap. I august 2006 deltok blant annet medisinstudenter fra flere ulike læresteder i Europa på et ukelangt allmennmedisinkurs i Bergen arrangert av Nmf, NmfUtland og universitetet i Bergen. Et liknende kurs ble avviklet i august 2005. Felles for alle deltakerne var høy motivasjon og ønsket om å bruke en ferieuke på å få et innblikk i hvordan allmennmedisin praktiseres i Norge i dag.

NmfUtland gir støtte til flere kurs og seminarer for studentene. Blant annet arrangerer de kurs i akuttmedisin i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Norske medisinstudenter i utlandet er spredt på minst 50 studiesteder i mer enn 20 land. Styret etterlyser imidlertid kontaktpersoner på det enkelte studiested. Per i dag har de kun kontaktpersoner på noen studiesteder i totalt fem land: Danmark, Tyskland, Irland, Polen og Ungarn.

Kontaktpersonens største og viktigste oppgave er å være NmfUtlands kontaktperson (KP) på studiestedet. Det innebærer både at man skal representere og ivareta studiestedets interesser for Nmf samt å representere Nmf utad på studiestedet, sier Asbjørn Christophersen, leder i NmfUtland.

De fleste medlemmene i Nmf Utland mottar månedlige medlemsmail, men dette erstatter imidlertid ikke kontaktpersonen. NmfUtland oppfordrer derfor flere medlemmene til å melde seg som kontaktperson. – Det er også et ønske at kontaktpersonene skal bidra til at utlandsstudentene blir synlige i Norge gjennom artikler i Æsculap og i Tidsskriftet, sier styret som blant annet jobber med egne Internett-sider for KPene. Her kan de laste ned presentasjoner, aktuell statistikk og annen info om Norsk medisinstudentforening.

Nmf Utland har sin egen Internett-side: http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=6059

Anbefalte artikler