Aldri utlært

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Som vanlig har Tidsskriftet et temanummer om utdanning i forbindelse med at nye studenter tar fatt på medisinstudiet i august. Å utdanne seg til lege er ikke noe man gjør en gang for alle gjennom grunnutdanningen. Å være lege innebærer å holde seg kontinuerlig oppdatert om det som skjer både i medisinen og i helsevesenet. Poenget er selvsagt ikke å kjenne alle detaljer om alle spesialiteter, men å være nysgjerrig og beholde et åpent sinn i forhold til alle sider ved det å være lege. Derfor innholder dette nummeret ikke bare artikler som spesifikt omhandler utdanning, men et bredt spekter av artikler om ulike emner.

Anbefalte artikler