Ferdighetssenteret – hjelp til ansvar for egen læring

Forsidebildet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Siden åpningen av det nye Rikshospitalet har Ferdighetssenteret vært et sted medisinstudenter kan trene på ulike kliniske ferdigheter. Studieplanen Oslo96 hadde som mål å gjøre studentene bedre rustet til livet som lege, og senteret var et viktig satsingsområde. Lokalene er sentralt plassert på sykehuset, i nær tilknytning til lesesaler, PC-stue og bibliotek.

  Virksomheten ved Ferdighetssenteret har vært omtalt tidligere, men er i dag betydelig utvidet. Senteret ledes av førsteamanuensis Hanne Storm og 12 studentinstruktører er tilknyttet. Instruktørene er medisinstudenter i deltidsstilling som arrangerer ulike kurs for medstudenter. Propedeutikkundervisning i 2. studieår er obligatorisk, med hovedvekt på undersøkelse av hjerte, lunger og abdomen. I tillegg arrangeres det frivillige kurs i EKG-taking og tolking, suturkurs, undersøkelse av bevegelsesapparatet, tapping av spinalvæske og innsetting av spiral. Flere av instruktørene er sertifisert som instruktører i avansert hjerte-lunge-redning og bidrar i et akuttmedisinkurs for avgangsstudentene. I pediatriterminen får studentene tilbud om å undersøke et friskt spedbarn, under veiledning av en studentinstruktør. Mødre med barn i alderen 3 – 12 måneder rekrutteres frivillig fra helsestasjoner i Oslo. Ellers er alle fem rom med diverse modeller og utstyr tilgjengelig for ferdighetstrening og kollokvier døgnet rundt.

  Bruken av ferdighetssenter er velkjent i våre naboland. Studiebesøk til Stockholm og København har vært viktig motivasjon. Vi tror vårt tilbud er et viktig supplement til den kliniske undervisningen, som dessverre lider under mindre kontakt med pasienter enn tidligere.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media