Les mer om ...

Artikkel

Medisinsk utdanning

Denne uken starter et nytt studieår, og dette nummer av Tidsskriftet inneholder artikler om undervisningsformer, studieplaner, evaluering og karriereønsker. I Bergen benyttes skuespillere i studentkurs om klinisk kommunikasjon. To Oslo-studenter har undersøkt om pasienterfaringer kan være nyttige i evalueringen av studentenes kliniske praksis, og en Tromsø-student har kartlagt sine kollegers karriereønsker. Mange medisinstudenter i Bergen kvier seg for åpenhet om feil som gjøres. Ferdighetssenteret ved Rikshospitalet, der studentene kan trene på ulike kliniske ferdigheter, presenteres i en fotoserie.

Ferdighetssenteret – hjelp til ansvar for egen læring

Til forsvar for forelesningen

Oslo 96 – ti år etter

Ferdighetstrening

Bruk av skuespiller i undervisningen av medisinstudenter

Pasienter – nyttig ressurs ved evaluering av medisinstudenters kliniske praksis?

Karriereønsker blant medisinstudenter i Tromsø

Medisinstudentar og legar sine haldningar til medisinske feil og pasientskade

Sulfonylurea kan erstatte insulin ved barnediabetes

Pasienter med diabetes som følge av mutasjoner i Kir6.2-genet kan behandles med sulfonylurea peroralt istedenfor med insulinsprøyter. Dette viser en internasjonal studie der norske forskere er sentrale aktører. Studien, som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, presenteres i spalten Norsk forskning.

Sulfonylurea kan erstatte insulin ved barnediabetes

Vaktpostlymfeknute ved brystkreft

Påvisning og fjerning av vaktpostlymfeknute ved brystkreft har vært anvendt rutinemessig ved Ullevål universitetssykehus siden 2000 og har erstattet aksilletoalett som rutineinngrep. Prosedyren er et lite, kirurgisk inngrep for stadieinndeling, og metastaser i aksillen etter negativ vaktpostlymfeknute forekommer svært sjelden.

Vaktpostlymfeknuteoperasjon ved brystkreft

Da koleraen kom til Pibor

Kolera er kjennetegnet av kraftig, vanntynn og gråhvit diaré med stort væsketap, og forløpet fra god helse til død kan være kort. Rehydrering er effektivt og er eneste behandling. I Pibor, en avsidesliggende landsby i Sør-Sudan der Leger Uten Grenser har opprettet en liten klinikk, ble mange innbyggere nylig rammet av denne svært smittsomme sykdommen. Leger Uten Grenser er tildelt årets TV-aksjon, som finner sted søndag 22. oktober.

Da koleraen kom til Pibor

Død, ødeleggelse og håpløshet i Gaza

Mens verdens oppmerksomhet har vært rettet mot Libanon, har den humanitære katastrofen i Gaza blitt enda verre. Hundrevis av palestinere, de fleste sivile, er drept eller sterkt skadet i israelske militærangrep, som har ført til store ødeleggelser på bygninger og infrastruktur. Håpet er i ferd med å forsvinne, rapporterer Mads Gilbert.

Sommerregn i Gaza

Anbefalte artikler